Γενικά

Ανοίγει η Κινητικότητα για 58 μόνιμες θέσεις προσωπικού στο δήμο Κιλκίς

Από το δήμο Κιλκίς ανακοινώνεται ότι έχει ανοίξει ο κύκλος του ενιαίου συστήματος κινητικότητας για το 2020.

Στο δήμο Κιλκίς οι διαθέσιμες οργανικές θέσεις προς κάλυψη είναι σαράντα δύο (42) και στον Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος – Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών δεκαέξι (16).

Αναλυτικά οι ζητούμενες προς κάλυψη οργανικές θέσεις στο δήμο Κιλκίς:

– 1 ΠΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών (Γραφείο Γαλλικού)
– 1 ΠΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών (Γραφείο Πικρολίμνης)
– 1 ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών)
– 1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών (Τμήμα Κτηριακών και Συγκοινωνιακών Έργων)
– 1 ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας (Γραφείο Μελετών, Έρευνας Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων)
– 1 ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Τμήμα Λογιστηρίου και Προϋπολογισμού)
– 2 ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού (Τμήμα Λογιστηρίου και Προϋπολογισμού)
– 1 ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τμήμα Λογιστηρίου και Προϋπολογισμού)
– 1 ΠΕ Ιατρών (Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας)
– 1 ΤΕ Φυσιοθεραπευτών (Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας)
– 1 ΤΕ Επισκεπτών – τριών Υγείας (Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας)
– 1 ΠΕ Ψυχολόγων (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής)
– 1 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών (Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας)
– 1 ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τμήμα Ταμείου)
– 1 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου)
– 1 ΔΕ Τεχνικών Δικτύων Η/Υ (Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου)
– 1 ΔΕ Διοικητικού (Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας)
– 1 ΔΕ Διοικητικού (Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης)
– 1 ΔΕ Διοικητικού (Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού)
– 1 ΔΕ Διοικητικού (Τμήμα Απασχόλησης Τουρισμού και Πολιτισμού)
– 1 ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών (Τμήμα Συνεργείων και Αποκατάστασης Βλαβών)
– 1 ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων (Τμήμα Συνεργείων και Αποκατάστασης Βλαβών)
– 1 ΥΕ Τεχνιτών Οικοδόμων (Τμήμα Συνεργείων και Αποκατάστασης Βλαβών)
– 1 ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων ( Τμήμα Υδραυλικών Έργων και Συντήρησης Κατασκευών)
– 1 ΔΕ Τεχνικών Εργοδηγών Δομικών Έργων (Τμήμα Υδραυλικών Έργων και Συντήρησης Κατασκευών)
– 1 ΤΕ Εργοδηγών (Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων)
– 1 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων (Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων)
– 1 ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων (Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων)
– 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων (Τμήμα Η/Μ και Σηματοδότησης)
– 1 ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων (Τμήμα Η/Μ και Σηματοδότησης)
– 1 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών (Τμήμα Η/Μ και Σηματοδότησης)
– 1 ΔΕ Υδραυλικών (Τμήμα Η/Μ και Σηματοδότησης)
– 1 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινητιστών (Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων)
– 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων (Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων)
– 2 ΥΕ Καθαριότητας (εργάτες καθαριότητας) – (Τμήμα Καθαριότητας)
– 1 ΔΕ Δενδροκηπουρών (Τμήμα Περιβάλλοντος και Συντήρησης Πρασίνου)
– 1 ΔΕ Οδηγών (Τμήμα Περιβάλλοντος και Συντήρησης Πρασίνου)
– 3 ΥΕ Εργατών Πρασίνου (Τμήμα Περιβάλλοντος και Συντήρησης Πρασίνου)

Αντίστοιχα οι αιτούμενες οργανικές θέσεις στο Νομικό Πρόσωπο του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος – Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών:

1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού)
– 2 ΔΕ Διοικητικού Οικονομικού (Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού
– 5 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων ( 2 Τμήμα Α’ Παιδικού Σταθμού Κιλκίς, 2 Τμήμα Γ’ Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού Κιλκίς, 1 Τμήμα Β΄ Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού Κιλκίς)
– 2 ΔΕ Μαγείρων (1 Τμήμα Β’ Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού Κιλκίς, 1 Τμήμα Παιδικών Σταθμών Νέας Σάντας και Πεδινού)
– 4 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (1 Τμήμα Β Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού Κιλκίς, 1 Τμήμα Α’ Παιδικού Σταθμού Κιλκίς, 2 Τμήμα Γ’ Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού Κιλκίς)
– 2 ΥΕ Φυλάκων (2 Τμήμα Αθλητισμού).

Κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος μπορεί να υποβάλει αίτηση για τη μετάταξή του σε κενή οργανική θέση του Δήμου ή και να υποβάλει αίτηση απόσπασής του για προσωρινή κάλυψη αναγκών μέχρι και τις 14 Δεκεμβρίου.

Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr με χρήση των κωδικών TAXISnet που διαθέτουν.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση της διαδικασίας μέσω της εφαρμογής παρατίθενται στο εγχειρίδιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της απογραφής στη διαδρομή Κινητικότητα/Οδηγίες Χρήσης (http://www.apografi.gov.gr/manuals.html).

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Από την τακτική συνεδρίαση η ΔΕΕΠ Ν.Δ ν. Κιλκίς γιά την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος των Ευρωεκλογών.