Οικονομία

Προκηρύχθηκε από την «Αναπτυξιακή» η τρίτη περίοδος LEADER

Κονδύλιο 2.305.557 ευρώ είναι διαθέσιμο από το πρόγραμμα LEADER στο πλαίσιο της τρίτης προκήρυξης του προγράμματος από την «Αναπτυξιακή Κιλκίς» Α.Ε.
Νέες αλλά και παλιές ιδέες, από νέους ή και λίγο μεγαλύτερους, από επιχειρηματίες αλλά και ανέργους, από αγρότες ή και επιστήμονες, από επαγγελματίες και εμπόρους, από Ο.Τ.Α. και συλλόγους, μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα LEADER, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την τοπική παραγωγή, την παράδοση, τον πολιτισμό, το περιβάλλον με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη και μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους.
Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρονται και τα εξής:
«…Ιδέες και προτάσεις που αφορούν κυρίως σε επενδύσεις πολύ μικρών ιδιωτικών επιχειρήσεων (υπό σύσταση ή υφιστάμενων) σε μια τεράστια ποικιλία δραστηριοτήτων όπως: μεταποίηση αγροτικών προϊόντων (π.χ. αρωματικά & φαρμακευτικά φυτά, γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα), παραγωγή βιοτεχνικών προϊόντων, παραγωγή ειδών διατροφής (π.χ. αρτοσκευάσματα, ζυμαρικά, ποτά, μαρμελάδες), τουριστικές δραστηριότητες, επισιτιστικές δραστηριότητες, χοντρικό και λιανικό εμπόριο, παροχή υπηρεσιών κ.ά….».
Η δωρεάν χρηματοδότηση των επενδυτικών προτάσεων των ιδιωτικών επιχειρήσεων ανέρχεται σε 50% ενώ οι προτάσεις των Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) καθώς και των μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων χρηματοδοτούνται από 75% έως 100%.
Η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος οριοθετείται στις δημοτικές ενότητες Κιλκίς (εκτός της Δ.Κ. Κιλκίς) και Χέρσου καθώς και στις τοπικές κοινότητες Ξυλοκερατιάς, Μαυρονερίου και Γαλλικού. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 31η Ιανουαρίου 2014.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε., (Σόλωνος 13 στο Κιλκίς, τηλ. 23410 25305 και στο www.anki.gr.).

Περισσότερα
Δείτε ακόμα