Πολιτική

Α.Βεργίδης για τα πεπραγμένα 2018: “Αξιοποιήσαμε κάθε διαθέσιμο πόρο”

Τα πεπραγμένα έτους 2018 της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς δημοσιοποίησε ο αντιπεριφερειάρχης Ανδρέας Βεργίδης, ο οποίος προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

“Κατά το έτος 2018, ο απολογισμός των πεπραγμένων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς κινείται σε ένα αντίστοιχο πλαίσιο με αυτό που κινείται η χώρα και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ένα πλαίσιο δηλαδή όπου η περιορισμένη οικονομική δραστηριότητα δυσχεραίνει την αναπτυξιακή προοπτική αλλά και τη λειτουργία της Περιφερειακής μας Ενότητας.

Παρόλα αυτά, προσπαθήσαμε να παράξουμε έργο, κρατήσαμε ψηλά τον πήχη στην παροχή υπηρεσιών και στην εξυπηρέτηση πολιτών και εξαντλήσαμε κάθε διαφαινόμενη δυνατότητα αναπτυξιακής δράσης με τους όποιους διαθέσιμους πόρους και ξεπερνώντας τα γνωστά σε όλους μας εμπόδια της γραφειοκρατίας.

Γι’ αυτόν τον λόγο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου-υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, οι οποίοι καθημερινά καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και πολλές φορές υπερβαίνοντας το προβλεπόμενο καθήκον, ώστε η Υπηρεσία μας να λειτουργεί απρόσκοπτα”.

Ο απολογισμός των έργων, των δράσεων και των ενεργειών που υλοποιήθηκαν από την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς το έτος 2018 έχει ως εξής:

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
-Συνολικά μέσα στο 2018 το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής δέχτηκε και διεκπεραίωσε 20.868 αιτήματα, μεταξύ των οποίων η πληρωμή του Μέτρου 2.1.4. των Αγροτοπεριβαλλοντικών, η καταχώρηση 555 αδειών παρέκκλισης βιολογικής γεωργίας, η έκδοση βεβαιώσεων και αδειών κυκλοφορίας γεωργικών μηχανημάτων και η πραγματοποίηση ελέγχων.

Τμήμα Κτηνιατρικής
-Στο πρόγραμμα της φυματίωσης συμμετείχαν 340 εκμεταλλεύσεις και διενεργήθηκαν συνολικά 13803 φυματινισμοί.

-Στο πρόγραμμα της λύσσας πραγματοποιηθήκαν 50 δειγματοληψίες.

-Στο πρόγραμμα της βουκέλλωσης συμμετείχαν 240 εκμεταλλεύσεις.

-Στο πρόγραμμα της ενζωοτικής λεύκωσης συμμετείχαν 340 εκμεταλλεύσεις και έγιναν 4324 αιμοληψίες.

– Στο πρόγραμμα της βουκέλλωσης των αιγοπροβάτων εμβολιάστηκαν 18900 ζώα και πραγματοποιηθήκαν 5255 αιμοληψίες.

– Παράλληλα, διενεργήθηκε το πρόγραμμα της ενεργητικής επιτήρησης Μεταδοτικής Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) με 1171 δειγματοληψίες και το πρόγραμμα της Οζώδους Δερματίτιδας Βοοειδών στα πλαίσια του οποίου εμβολιάστηκαν 15000 βοοειδή.

Τμήμα Αλιείας
-Συλλέχθηκαν στοιχεία αλιευτικής παραγωγής της λίμνης Δοϊράνης και καταχωρήθηκαν στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ).

– Υπήρξε συνεργασία με τοπικούς φορείς και αστυνομικές αρχές για την λήψη μέτρων για την αποφυγή φαινομένου της παράνομης αλιείας.
– Πραγματοποιηθήκαν έλεγχοι αλιευτικής δραστηριότητας στα εσωτερικά νερά της Π.Ε. Κιλκίς.

Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
-Πραγματοποιηθήκαν ποιοτικοί έλεγχοι, φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι σε γεωργικά προϊόντα και έλεγχοι σε εισαγωγές φορτίων ξυλείας και εφαρμόστηκε το πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων στη βαμβακοκαλλιέργεια και στην καλλιέργεια αραβοσίτου.

Τμήμα Πολιτικής Γης
-Το Τμήμα Πολιτικής Γης της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς παρήγαγε σημαντικό έργο στη διάρκεια του απερχόμενου έτους(2018).

Διενεργήθηκαν πάνω από 130 δημοπρασίες δημόσιων ακινήτων, οι συνολικές εκμισθώσεις δημόσιων ακινήτων άγγιξαν περίπου τις 1200, γεγονός που συνεπάγεται σημαντικά έσοδα στην Περιφέρεια. Στα πλαίσια ως επί το πλείστον της άσκησης αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του προσωρινού δασικού χάρτη, επιδόθηκαν περίπου 2600 τίτλοι κυριότητας και συντάχθηκαν περισσότερες από 1600 βεβαιώσεις μη ανάκλησης αυτών. Καθώς “κλείνει” το Εθνικό Κτηματολόγιο σε αρκετές περιοχές του νομού μας, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι εγγραφών και κατατέθηκαν περίπου 50 πρόδηλα σφάλματα και χωρικές μεταβολές.

Δεδομένου ότι έτρεχε η προθεσμία επικύρωσης ανώμαλης δικαιοπραξίας μέσα στο 2018 (λήγει στις 22-3-2019), χορηγήθηκαν περίπου 250 βεβαιώσεις από την εν λόγω υπηρεσία, διευκολύνοντας την κατάτμηση των κληροτεμαχίων.

Τέλος, χορηγήθηκαν πάνω από 1700 αντίγραφα τοπογραφικών αποσπασμάτων ακινήτων διανομών και αναδασμών κυρίως για συμβολαιογραφική χρήση και για τον εντοπισμό των ακινήτων.

Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων

Η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων για το έτος 2018 παρήγαγε αξιόλογο έργο παρά τις αντιξοότητες που προαναφέρθηκαν. Μεταξύ άλλων δράσεων που πραγματοποιήθηκαν, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι συμβασιοποιήθηκαν 7 έργα συνολικού ποσού 966.367,66 € και βρίσκονται σε εξέλιξη 9 έργα συνολικού ποσού 422.652,73 €. Συγκεκριμένα :

1. Χρηματοδοτούμενα από Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών έτους 2018 της
Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς
Α . Με χρηματοδότηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)
Αριθμός συμβασιοποιημένων έργων σε εξέλιξη: 4
Συνολικός Προϋπολογισμός: 815.000,00 €
Συνολικό ποσό συμβάσεων: 397.025,63 €
Συνολικές πληρωμές μέχρι 31-12-2017: 0,00 €
Συνολικές πληρωμές εντός του 2018: 45.952,40 €
Ποσοστό απορρόφησης: 11,57 %
Β . Με χρηματοδότηση από Ιδίους Πόρους (Μεταβίβαση Αυτοκινήτων)
Αριθμός συμβασιοποιημένων έργων σε εξέλιξη: 2
Συνολικός Προϋπολογισμός: 252.816 ,00 €
Συνολικό ποσό συμβάσεων: 241.309,08,00 €
Συνολικές πληρωμές μέχρι 31-12-2017: 0,00€
Συνολικές πληρωμές εντός του 2018: 241.252,50,00 €
Ποσοστό απορρόφησης: 100%

2. Χρηματοδοτούμενα από πόρους των οποίων η διαχείριση δεν γίνεται από την
Π.Κ.Μ..
Α . Με χρηματοδότηση από Υπουργεία.
Αριθμός συμβασιοποιημένων έργων σε εξέλιξη:1
Συνολικός Προϋπολογισμός: 3.815.000,00 €
Συνολικό ποσό συμβάσεων: 3.584.421,00 €
Συνολικές πληρωμές μέχρι 31-12-2017: 2.990.044,95 €
Συνολικές πληρωμές εντός του 2018: 0,00 €
Ποσοστό απορρόφησης: 83,42 %
Β . Με χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 008, ΣΑΕΠ 508 κλπ
Αριθμός συμβασιοποιημένων έργων σε εξέλιξη: 2
Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.361.200,00 €
Συνολικό ποσό συμβάσεων: 739.453,91 €
Συνολικές πληρωμές μέχρι 31-12-2017: 273.536,26 €
Συνολικές πληρωμές εντός του 2018: 135.447,83 €
Ποσοστό απορρόφησης: 55,3%

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
-Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας πραγματοποιήθηκαν 458 υγειονομικοί έλεγχοι, έγιναν όλες οι ενέργειες για την καταβολή διατροφικού και άλλων επιδομάτων στους δικαιούχους, πραγματοποιήθηκαν 16 συνδιοργανώσεις πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων συνολικού ποσού:
10.585,92 € και διεξήχθησαν βιωματικά σεμινάρια και ενημερωτικές ομιλίες.

Διεύθυνση Μεταφορών και Συγκοινωνιών
-Μια υπηρεσία με πολύ μεγάλο όγκο δουλειάς, στην οποία έχουν πρωτοκολληθεί 24.435 έγγραφα.

-Μεταξύ άλλων, χορηγήθηκαν 1.834 νέες Άδειες Κυκλοφορίας, 11.132 άδειες κυκλοφορίας λόγω μεταβίβασης, 780 νέες Άδειες Οδήγησης, πραγματοποιήθηκαν 2.347 ανανεώσεις Αδειών Οδήγησης, 438 αντικαταστάσεις Αδειών Οδήγησης και έχουν εκδοθεί 1.664 νέα Δελτία Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών (ΔΕΕΥΟ) ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 8 έλεγχοι σε σχολές οδηγών.

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
-Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στον εμπορικό τομέα της περιοχής μεταξύ των οποίων οι 189 σε επιχειρήσεις, εκδόθηκαν 1170 άδειες επαγγελματιών και διενεργήθηκαν 70 δειγματοληψίες τροφίμων, ποτών, καυσίμων και λοιπών βιομηχανικών ειδών. Επίσης, θεωρήθηκαν 2699 τιμολόγια για την κανονικότητα της μέσης τιμής των καυσίμων.

Υποδιεύθυνση Οικονομικού και Ανθρωπίνων Πόρων
-Πρωτοκολλήθηκαν συνολικά 5620 έγγραφα, πραγματοποιήθηκαν 520 έλεγχοι τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών, έγιναν εισηγήσεις προς την Οικονομική Επιτροπή της ΠΚΜ και αναρτήσεις στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο «ΚΗΜΔΣ», διενεργήθηκαν 138 διαγωνιστικές διαδικασίες & απευθείας αναθέσεις/δημόσιες συμβάσεις προμηθειών.


Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας το περασμένο έτος προχώρησε στις εξής δράσεις-ενέργειες :

-Παράταση της από 17-11-2017 κήρυξης της Π.Ε. Κιλκίς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω πλημμυρικών φαινομένων σε περιοχές του Δήμου Παιονίας (16-1-2018).

-2η Παράταση της από 17-11-2017 κήρυξης της Π.Ε. Κιλκίς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω πλημμυρικών φαινομένων σε περιοχές του Δήμου Παιονίας (17-7-2018).

-Συμμετοχή στην «Άσκηση Πυρόσβεσης» της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιλκίς που πραγματοποιήθηκε στον Οίκο Ευγηρίας & Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Κιλκίς (25-4-2018).

-Σύγκλιση στις 14-05-2018 του Σ.Ο.Π.Π. για το σχεδιασμό και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2018 και στις 6-12-2018 για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

-Συμμετοχή σε συνεδρίαση Σ.Τ.Ο. του Δήμου Κιλκίς για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών (25-4-2018) και συμμετοχή σε συνεδρίαση Σ.Τ.Ο. του Δήμου Παιονίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από πυρκαγιές (31-5-2018).

-Σύσκεψη με τους Δήμους Κιλκίς και Παιονίας για σύνταξη σχεδίου ενεργειών οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, για λόγους προστασίας από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές.

-Διαδικασία πληρωμής δαπανών λόγω εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας της Π.Ε.Κιλκίς, από τις πλημμύρες του 11-2017).

-Σύγκλιση στις 6-12-2018 του Σ.Ο.Π.Π. για το σχεδιασμό και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό κατά την χειμερινή περίοδο 2018.

-Συμμετοχή σε άσκηση μερικής εκκένωσης λόγω σεισμού του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς (19-12-2018)

Γραφείο ΠΑΜ-ΠΣΕΑ
Από το Γραφείο ΠΑΜ-ΠΣΕΑ όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος υλοποιήθηκε με επιτυχία η Διακλαδική Άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ» και έγιναν ενέργειες που σχετίζονται με την επικαιροποίηση σχεδίων δράσης.

Γραφείο Τουρισμού

Υλοποιήθηκαν τα εξής έργα:
-Σηματοδότηση – ψηφιοποίηση Ορειβατικού μονοπατιού Ημιμαραθώνιου Πάικου, ποσό 7.000€.

Τουριστική Προβολή 2017-2018. Το συγκεκριμένο έργο έχει ολοκληρωθεί και έχει σταλεί για πληρωμή.

-Παραγωγή video Trailer με τίτλο «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΟΛΕΜΟΥ, για την ανάδειξη του ιστορικού τουρισμού, ποσό 8.308,00€, Τουριστική Προβολή 2018. Έχει εξοφληθεί.

-Επετειακές εκδηλώσεις (Ημερίδα, έκθεση κειμήλιων, εκθέσεις ζωγραφικής & Ποίησης) για τη λήξη του Α’Π.Π. Τουριστική Προβολή 2018, για την ανάδειξη του ιστορικού- στρατιωτικού αποθέματος στην περιοχή, ποσό 911,40€. Έχει εξοφληθεί.

Συνεχίζονται έργα που αφορούν στην:

-Συμμετοχή στη 2η Καμπάνια προώθησης War Memorial Tourism (Τουριστική προβολή 2017-2018), ποσό 3.000€. Το έργο έχει νέα σύμβαση έως 30 Απριλίου 2019.

-Οργάνωση Διήμερης εκδήλωσης (2019) στη Γουμένισσα με τίτλο «Χρυσαλίδα: Η Γουμένισσα στο δρόμο του Μεταξιού» στα πλαίσια της 8ης παγκόσμιας συνάντησης του δρόμου του Μεταξιού που διοργανώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (ΠΟΤ) και την Π.Κ.Μ στη Θεσσαλονίκη (Οκτώβριο 2018), ποσό 5.080,00€.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Γ.Φλωρίδης: Επανέρχεται το αυτεπάγγελτο στη δίωξη στελεχών σε τράπεζες, ΝΠΔΔ και Δημόσιο

Την επαναφορά του αυτεπάγγελτου στη δίωξη των τραπεζικών στελεχών, των στελεχών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και του Δημοσίου εξήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η διάταξη, […]