Γενικά

Α.Βεργίδης: Προτεραιότητά μας η ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών στην τοπική κοινωνία και οικονομία

«Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εργαζόμαστε για την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία , καθώς είναι στις προτεραιότητές μας η ισότιμη συμμετοχή όλων των συμπολιτών μας στην τοπική κοινωνία και οικονομία» τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης περιφερειακής ενότητας Κιλκίς Ανδρέας Βεργίδης, απευθύνοντας χαιρετισμό στην τεχνική συνάντηση με θέμα “Καθολική Προσβασιμότητα και Εύλογες Προσαρμογές: Απαραίτητες προϋποθέσεις για την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία” , η οποία πραγματοποιήθηκε, σήμερα,στην αίθουσα συσκέψεων “Π. Κολότσιος”.

Τη συνάντηση διοργάνωσε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) , σε συνεργασία με τους αναδόχους (Ένωση Οικονομικών φορέων με τίτλο: “ΣΤΗΡΙΖΕΙΝ ΙΚΕ – ΙΑΤΑΠ – ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.” , υπό την αιγίδα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

«Εκφράζω την ικανοποίησή μου για την διεξαγωγή της σημερινής συνάντησης, η οποία θα μας δώσει την ευκαιρία να εξετάσουμε πτυχές για την διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους συμπολίτες μας, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Εργαζόμαστε για να αναδείξουμε τη σημασία της ενσωμάτωσής τους στην βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, σε όλες τις “εκφάνσεις” της καθημερινότητας » σημείωσε ο αντιπεριφερειάρχης, καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες στην συνάντηση, στην οποία προσκλήθηκαν στελέχη στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων, τα στελέχη συγκεκριμένων Γενικών Διευθύνσεων της ΠΚΜ: Προγραμματισμού και Υποδομών, Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, στελέχη συγκεκριμένων Αυτοτελών Διευθύνσεων της ΠΚΜ: πολιτικής προστασίας , υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, εκπρόσωποι των συλλογικών φορέων των πολιτικών μηχανικών και των αρχιτεκτόνων.

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) πραγματοποιεί για πρώτη φορά ένα σύνολο καινοτόμων τεχνικών συναντήσεων για τα ανωτέρω στελέχη.

Σκοπός της δράσης είναι η εμπέδωση στις ομάδες αυτές του κεντρικού ρόλου που διαδραματίζει η προσβασιμότητα στην άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του υποέργου 1: «Ενημέρωση/ Ευαισθητοποίηση για την προώθηση της εφαρμογής της δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία» και συγκεκριμένα της Δράσης 1.3 «Καθολική προσβασιμότητα και εύλογες προσαρμογές: Απαραίτητες προϋποθέσεις για την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία», της Πράξης «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Καταπολέμησης των Διακρίσεων και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία, των Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις και των Οικογενειών τους που Διαβιούν στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Συνολικά θα υλοποιηθούν οκτώ (8) τεχνικές συναντήσεις, από μία σε κάθε μια από τις επτά (7) περιφερειακές ενότητες της ΠΚΜ και μία επιπλέον στης Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα