Αγροτικά

Αναρτήθηκαν οι καταστάσεις γιά το σύστημα διαχείρισης στην παραγωγή καπνού

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς ανακοινώθηκε, ότι έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεών της, οι καταστάσεις πληρωμής και απορριπτόμενων του έτους 2013 που αφορούν στην πρόσκληση 4539/02-04-2012 της δράσης 2.3. «Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού», προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον να μπορούν να καταθέσουν τυχόν ενστάσεις εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης δηλαδή από 14.1.16 έως και 20.1.16.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς, (Ανδρέα Παπανδρέου 3), 1ος όροφος, τηλ. 23413-50121 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]

Περισσότερα
Δείτε ακόμα