Αγροτικά

Αναρτήθηκαν οι καταστάσεις πληρωμής γιά το πρόγραμμα προστασίας περιοχών από νιτρικά

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς ανακοινώθηκε, ότι έχουν αναρτηθεί από 30.7.15 στον πίνακα ανακοινώσεων της περιφερειακής ενότητας οι καταστάσεις δεύτερης πληρωμής μετά των ενστάσεων του έτους 2012 στη δράση 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» της πενταετίας της δράσης, προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να ενημερωθούν σχετικώς.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην διεύθυνση αγροτικής οικονομίας & κτηνιατρικής Κιλκίς (Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος όροφος), στα τηλέφωνα 234135113-115-123-126 και ηλεκτρονική διεύθυνση Διευθ[email protected]

Περισσότερα

Δεκάδες τρακτέρ παραμένουν και καλούν σε παναγροτικό συλλαλητήριο την Δευτέρα στον μεθοριακό σταθμό Ευζώνων

Παραμένουν στον μεθοριακό σταθμό των Ευζώνων δεκάδες τράκτερ αγροτών και κτηνοτρόφων από την περιφερειακή ενότητα του Κιλκίς, συντηρώντας το γενικότερο […]

Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Μετά την εκλογή Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης στο δήμο Παιονίας