Αγροτικά

Αναρτήθηκαν οι καταστάσεις πληρωμής και απορριπτομένων της δράσης «Βιολογική γεωργία»

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς ανακοινώθηκε γιά τους δικαιούχους παραγωγούς και γιά κάθε ενδιαφερόμενο ότι αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεών η αναλυτική κατάσταση πληρωμής δικαιούχων βιοκαλλιεργητών έτους 2015 και η κατάσταση απορριπτόμενων της Δράσης 1.1 «Βιολογική γεωργία», προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να ενημερωθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν στην διεύθυνση αγροτικής οικονομίας & κτηνιατρικής Κιλκίς (Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος όροφος), τηλ. 2341350113, -115, -123, -126 ,-121,-181,-202.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα