Γενικά

Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής και διαχείρισης οδικού δικτύου νομού Κιλκίς

Τη σύμβαση με τίτλο «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου γεωπληροφοριακού συστήματος καταγραφής και διαχείρισης οδικού δικτύου της περιοχής ευθύνης της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς – Υποσύστημα καταγραφής βλαβών οδικού δικτύου» υπέγραψαν ο αντιπεριφερειάρχης περιφερειακής ενότητας (ΠΕ) Κιλκίς Ανδρέας Βεργίδης και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (δ.τ CONSORTIS), Γεώργιος Τσακούμης.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, ύψους 61.752,00 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη και η θέση σε λειτουργία ενός πρωτοποριακού πληροφοριακού συστήματος, μέσω του οποίου θα υποστηρίζονται ψηφιακά εργασίες που αφορούν την καταγραφή, τη διαχείριση και την επεξεργασία των βλαβών του οδικού δικτύου της περιοχής ευθύνης της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς.

Ο κυριότερος σκοπός του συστήματος αυτού είναι να αυτοματοποιήσει και να μηχανογραφήσει τη διαδικασία ελέγχου και επιδιόρθωσης βλαβών του οδικού δικτύου της περιοχής ευθύνης της Π.Ε. Κιλκίς καταγράφοντας, παρακολουθώντας και λαμβάνοντας ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία του οδικού δικτύου και των εργασιών που πραγματοποιούνται σ’ αυτό.

Τα προσδοκώμενα οφέλη του έργου κρίνονται πολύ σημαντικά, αφού αυτό θα εισάγει νέες τεχνολογίες στις διαδικασίες της υποδιεύθυνσης τεχνικών έργων της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, τη διασφάλιση του σωστού προγραμματισμού των ελέγχων και τη δυνατότητα διασύνδεσης με άλλους αντίστοιχους φορείς.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ, ΟΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΗΡΩΕΣ

Στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων των “Πολυκαστρινών 2024” και με αφορμή την συμπλήρωση 50 χρόνων από την μαύρη επέτειο της […]