Αγροτικά

Ανακοινώθηκαν νέα μέτρα προστασίας από τον καταρροϊκό πυρετό

Από το τμήμα υγείας ζώων της διεύθυνσης κτηνιατρικής της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα μέτρα σχετικώς με την ενίσχυση αγοράς εντομοκτόνων – εντομοαπωθητικών για την προστασία από τον καταρροϊκό πυρετό:
Με την 5137/128132 ΚΥΑ υπουργείων οικονομικών και αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων εγκρίνεται συμπληρωματικό πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, ύψους 6.500.000 ευρώ, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις). Το παραπάνω ποσό αφορά μεταξύ άλλων σε αποζημιώσεις κτηνοτρόφων στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου.
Για την καταβολή στους δικαιούχους της ενίσχυσης αγοράς εντομοκτόνων και εντομοαπωθητικών για την προστασία από τον καταρροϊκό πυρετό, απαιτείται η προσκόμιση από το δικαιούχο, αίτησης καταβολής της ενίσχυσης συνοδευόμενη από τα ακόλουθα παραστατικά:
– Επικυρωμένο αντίγραφο τιμολογίων αγοράς εντομοκτόνων και/ή εντομοαπωθητικών σκευασμάτων
– Αντίγραφο κτηνιατρικής συνταγής (μόνο για εντομοαπωθητικά σκευάσματα).
– Φωτοτυπία του μητρώου φαρμακευτικής αγωγής από το οποίο προκύπτει η εφαρμογή των εντομοαπωθητικών σκευασμάτων.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην προμήθεια των εντομοαπωθητικών σκευασμάτων η οποία πρέπει να γίνεται μόνο με κτηνιατρική συνταγή. Η ημερομηνία έκδοσης της συνταγής πρέπει να προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση αποζημίωσης δεν θα γίνεται δεκτή.

Περισσότερα

Δεκάδες τρακτέρ παραμένουν και καλούν σε παναγροτικό συλλαλητήριο την Δευτέρα στον μεθοριακό σταθμό Ευζώνων

Παραμένουν στον μεθοριακό σταθμό των Ευζώνων δεκάδες τράκτερ αγροτών και κτηνοτρόφων από την περιφερειακή ενότητα του Κιλκίς, συντηρώντας το γενικότερο […]

Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Μετά την εκλογή Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης στο δήμο Παιονίας