Αγροτικά

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για την χορήγηση αδειών παρέκκλισης σε βαμβακοκαλλιεργητές

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς ανακοινώθηκε γιά τους βιοκαλλιεργητές του νομού, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν αίτηση χορήγησης άδειας παρέκκλισης στην υπηρεσία σε περίπτωση που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν μη πιστοποιημένο βιολογικό σπόρο, ότι οι ημερομηνίες για την τρέχουσα περίοδο 2014-2015 καθορίζονται ως εξής :
– Για τα ετήσια φυτά, χειμερινά σιτηρά, βίκο, μπιζέλι και μηδική η 21η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή.
– Για όλες τις υπόλοιπες καλλιέργειες δέκα εργάσιμες ημέρες πριν την λήξη της αντίστοιχης ημερομηνίας, όπως αυτή αναφέρεται στον σχετικό πίνακα που υπάρχει και είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.minagric.gr/greek/3.6.pol.html και πάντοτε πριν τη σπορά της συγκεκριμένης καλλιέργειας .
Αιτήσεις που θα κατατίθενται μετά τις ανωτέρω ημερομηνίες θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα καταχωρίζονται στο σύστημα.
Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί στο τμήμα φυτικής & ζωικής παραγωγής της υπηρεσίας κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες και με το προβλεπόμενο υπόδειγμα – αίτηση.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο τμήμα φυτικής & ζωικής παραγωγής της διεύθυνσης αγροτικής οικονομίας & κτηνιατρικής Κιλκίς , Ανδρέα Παπανδρέου 3 , 1ος όροφος, τηλ. 234135126 , -123, -122, ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected] , [email protected] ).

Περισσότερα
Δείτε ακόμα