Γενικά

Μία δραστηριότητα του «ΒηματίΖΩ» που «καλλιεργεί» και ενισχύει τις δεξιότητες ΑΜΕΑ

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων ΑΜΕΑ νομού Κιλκίς «ΒηματίΖΩ» και το επιστημονικό προσωπικό του υλοποίησε με χρηματοδότηση από το ίδρυμα νεολαίας και διά βίου μαθήσεως της εθνικής υπηρεσίας προγραμμάτων ΕΕ «Νέα Γενιά σε Δράση» και «Eurodesk», το πρόγραμμα «Νεολαία γιά την Ευρώπη»-«Πρωτοβουλίες νέων» και το εργαστήριο φυτικής παραγωγής γιά ΑΜΕΑ.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1η Ιουνίου και έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, και από τότε συνεχίζεται με ιδίους πόρους.
Ο χώρος του εργαστηρίου περιλαμβάνει σπορεία και την καλλιεργήσιμη έκταση όπου έχει στηθεί ο λαχανόκηπος.Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στο χώρο του δημοτικού σχολείου Ξηρόβρυσης,το οποίο δεν λειτουργεί πλέον και παραχωρήθηκε από τον δήμο Κιλκίς στον σύλλογο «ΒηματίΖΩ».
Η δραστηριότητα αυτή αποσκοπεί στην ανάληψη πρωτοβουλιών αλλά και η ανάθεση ευθυνών,που ως γνωστόν δρουν ευεργετικώς στην ψυχολογία των ατόμων με αναπηρία.
Η επαφή με την φύση και το περιβάλλον, τους δημιουργεί αίσθημα ηρεμίας και συμβάλλει στην ψυχική ανάταση των συμμετεχόντων ενώ η εργασία τους βοηθεί στην αποβολή του άγχους.

Σύμφωνα με την σχτική γιά τις δύο δραστηριότητες ανακοίνωση:
-Ασχολήθηκαν τα άτομα με αναπηρία με νέα αντικείμενα και ιδιαίτερα με την φύση, κάτι που μελλοντικά τους δίνει ευκαιρίες επαγγελματικής δραστηριότητας.
-Το εργαστήριο συνέβαλε στην προώθηση της ενεργούς συμμετοχής αυτών των ατόμων και έτσι αναδείχτηκε ο σεβασμός για τα δικαιώματα και τις αξίες των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες. Τα άτομα συνεργάστηκαν μεταξύ τους, αλλά και με άτομα τυπικής ανάπτυξης και έθεσαν κοινούς στόχους, αναπτύχθηκαν οι μεταξύ τους σχέσεις.
-Εξοικειώθηκε η κοινότητα με το διαφορετικό, πράγμα που βοηθεί ώστε να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και να βοηθηθεί η κοινωνικοποίηση και ένταξή τους.
-Οι συμμετασχόντες έμαθαν τον σωστό τρόπο καλλιέργειας και το σεβασμό που απαιτείται απέναντι στην γη, ανέπτυξαν αγάπη για το φυσικό περιβάλλον. Μέσα από αυτή την δραστηριότητα ασκήθηκαν σωματικώς και έτσι υιοθέτησαν ένα υγιή τρόπο ζωής.
-Ανέπτυξαν την αυτοεκτίμησή τους διότι αισθάνθηκαν χρήσιμοι και παραγωγικοί, και ανέλαβαν αρμοδιότητες, πράγμα που τους καταστεί υπεύθυνους.

Οι μέθοδοι εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν είναι η ομαδοσυνεργατική ,τα παιχνίδια ρόλου και η μίμηση συμπεριφοράς.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προϊόντα της παραγωγής καταναλώνονται στις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) όπου διαμένουν κάποιοι από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.

Περισσότερα

Σε εξέλιξη από την ΠΕ Κιλκίς εργασίες αποκατάστασης συντήρησης και αναβάθμισης των υποδομών του οδικού δικτύου

“Aποκαθιστούμε, συντηρούμε, βελτιώνουμε και αναβαθμίζουμε τις υποδομές του οδικού δικτύου. Κυρίαρχη προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των πολιτών. Επενδύουμε σημαντικούς […]

Δείτε ακόμα