Κοινωνία

Άλλο ένα επιτυχές βιωματικό εργαστήριο από τον «Νηρέα»

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 16.10.14 το βιωματικό εργαστήριο για την πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς μέσα στο σχολείο βασισμένο στην φιλοσοφία των ομοτίμων. Το εργαστήριο ήταν διάρκειας 18 ωρών, απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς ε΄ και στ΄ τάξης που εργάζονται σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και αποτελεί την πρώτη φάση της συγκεκριμένης παρέμβασης. Το εργαστήριο λειτούργησε σε συνεργασία με την διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κιλκίς διά της υπεύθυνης σχολικών δραστηριοτήτων και των σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κιλκίς.
Στο εργαστήριο συμμετείχαν δέκα εκπαιδευτικοί από πέντε δημοτικά σχολεία και μέσα από βιωματικές διαδικασίες εξοικειώθηκαν με την συγκεκριμένη μεθοδολογία, προσέγγισαν την φιλοσοφία του προτύπου των ομότιμων, εκπαιδεύτηκαν σε δεξιότητες, όπως επικοινωνία, αυτοεκτίμηση, συνεργασία, διαχείριση συγκρούσεων, συντονισμό ομάδων και διαπραγματεύτηκαν θέματα που σχετίζονται με την επιθετική συμπεριφορά και την πρόληψη της. Παράλληλα, στους συμμετασχόντες δόθηκε υποστηρικτικό υλικό με το θεωρητικό υπόβαθρο, με βιωματικές δραστηριότητες και προτεινόμενη βιβλιογραφία.
Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συμμετείχαν στο βιωματικό εργαστήριο θα παρευρεθούν σε συνάντηση με τα στελέχη της επιστημονικής ομάδας του «Νηρέα» την Τετάρτη 29.10.14 στο χώρο του κέντρου πρόληψης. Η συνάντηση έχει ως στόχο να καθοριστούν τα επόμενα βήματα ώστε να προχωρήσουν τα σχολεία στις επόμενες φάσεις της παρέμβασης. Στην δεύτερη φάση υλοποιούνται εργαστήρια στους μαθητές και στους γονείς και στην τρίτη φάση υλοποιούνται οι δράσεις που έχουν συναποφασισθεί από το κάθε σχολείο.
Βασικός στόχος της συνολικότερης παρέμβασης είναι να μπορέσουν μαζί, μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και στελέχη πρόληψης να ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς σχετικά με την επιθετικότητα, να ευαισθητοποιηθούν, να εκφράσουν ανησυχίες και συναισθήματα, να αναλογιστούν τη δική τους συμπεριφορά και τις συνέπειες των επιλογών τους και να αναλάβουν από κοινού δράσεις που θα προάγουν το αίσθημα της ασφάλειας μέσα στο σχολείο και θα προλαμβάνουν φαινόμενα βίαιης και επιθετικής συμπεριφοράς.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα