Κιλκισιώτικες κουβεντούλες

Άκαιρες πρωτοβολίες

Εκρηκτικές διαστάσεις έχει προσλάβει το θέμα της διέλευσης των πάσης φύσεως μεταναστών και προσφύγων από τον νομό μας.

Με «σύμμαχο» τις καλές καιρικές συνθήκες πλέον, ο αριθμός των 400 μεταναστών πάνω σε ημερήσια βάση που είχαμε ως στοιχείο διέλευσης πριν ένα μήνα, να αποτελεί σήμερα δεδομένο γιά …δύο-τρεις ώρες μόνον!

Αυτό, που καταγράφει κανείς ετούτη την περίοδο στην περιοχή του οικισμού των Ευζώνων και στις παρυφές του, ξεπερνά και την πιό νοσηρή φαντασία καθώς η περιοχή θυμίζει άτυπο κέντρο προσφύγων, όπως αποτυπώνει «ανάγλυφα» ο φακός της «Η».

Και το θέμα είναι το κατά πόσον είναι πολιτικώς φρόνιμο υπό αυτές τις συνθήκες να συζητούμε γιά πολιτικές πρωτοβουλίες, που αφορούν στην απόδοση ελληνικής ιθαγένειας σε απογόνους μεταναστών.

Ένα θέμα σίγουρα ιδιαίτερο και ευαίσθητο που χρήζει παρεμβάσεων, όμως υπό άλλες συνθήκες και κυρίως σε άλλο χρόνο, διότι μπορεί να εκπέμψει εσφαλμένα μηνύματα.

Περισσότερα

Σε καλοκαιρινές διακοπές

Είχαμε γράψει στις 8 Ιουλίου γιά τη μη λειτουργία των φαναριών εδώ και δύο εβδομάδες στο κέντρο του Κιλκίς στην […]

Δείτε ακόμα