Γενικά

Αιτήσεις στον δήμο Παιονίας για επανασύνδεση ρεύματος σε ευάλωτα νοικοκυριά

Με γνώμονα την υποστήριξη και τη διευκόλυνση πολιτών με χαμηλά εισοδήματα, ο δήμος Παιονίας καλεί τους δικαιούχους, των οποίων η παροχή ρεύματος έχει διακοπεί λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2022, να υποβάλουν αίτηση στη διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας για τη χορήγηση εφάπαξ ειδικού βοηθήματος προκειμένου να επανασυνδεθούν οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος στην κατοικία τους.

Έτσι σύμφωνα με το (ΦΕΚ 276/τ.Β΄/23-1-2023) τροποποιήθηκε η με στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/ 1228/8-2-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 474/τ.Β΄/14-2-2018) των υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν.4508/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» και έτσι δίνεται πλέον η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση και όσοι καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα έχουν αποσυνδεθεί ή να έχουν αποσυνδεθεί μέχρι τις 31.12.22 από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών (η προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία ήταν 30.6.22).

Με τις παραπάνω αποφάσεις εξειδικεύονται τα κριτήρια για το εφάπαξ βοήθημα για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 31.12.22 και την επανασύνδεσή τους στην παροχή ρεύματος.

Το ειδικό βοήθημα δίνεται εφάπαξ και φτάνει το ανώτατο τις 6.000 ευρώ.

Για χρέη έως 6.000 ευρώ διαγράφεται το 100% της οφειλής, για ποσά ύψους 6.001 – 9.000 ευρώ καλύπτεται το 75%, για οφειλές 9.001- 12.000 ευρώ έως το 30%.

Η κατάθεση των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά γίνεται στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας στην Αξιούπολη (Πλατεία Παύλου Μελά 1 – κτίριο ΚΑΠΗ 1ος όροφος) τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι μετά από τηλεφωνική προ συνεννόηση (ραντεβού) στα τηλέφωνα 2343033160, 2343033150 – προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

– λογαριασμό ΔΕΗ όπου η αποσυνδεδεμένη από ρεύμα οικία να είναι η κύρια κατοικία.
– φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
– δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1), του τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,
– δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της,
– πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,
– πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
– πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
– γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω
– βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητη για την ζωή του ατόμου που συμπεριλαμβάνεται στη σύνθεση του νοικοκυριού
– οποιοδήποτε δικαιολογητικό που τεκμηριώνει ενδεχόμενες μεταβολές κατά το τελευταίο φορολογικό έτος (καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγορά δωρεάς, παραχώ-ρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α)

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Οι αιτήσεις ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου Παιονίας (Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας) η οποία αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης.

Εάν η αίτηση γίνει αποδεκτή, η αρμόδια υπηρεσία του δήμου Παιονίας ενημερώνει τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., προκειμένου να αναζητήσει τον τελευταίο προμηθευτή, που εκπροσωπούσε τον καταναλωτή πριν την καταγγελία της σύμβασης ή πριν από την αποκοπή της παροχής του από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Περισσότερα

Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τον καθαρισμό των οικοπέδων – Δηλώσεις έως τις 30 Ιουνίου

Τέθηκε σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://akatharista.apps.gov.gr/, η οποία […]

Δείτε ακόμα