Γενικά

Αιτήσεις στον δήμο Κιλκίς για επανασύνδεση ρεύματος σε ευάλωτα νοικοκυριά

Με γνώμονα την υποστήριξη και τη διευκόλυνση πολιτών με χαμηλά εισοδήματα, ο δήμος Κιλκίς καλεί τους δικαιούχους, των οποίων η παροχή ρεύματος έχει διακοπεί λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2022, να υποβάλουν αίτηση στη διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας για τη χορήγηση εφάπαξ ειδικού βοηθήματος προκειμένου να επανασυνδεθούν οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος στην κατοικία τους.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει συγκεντρώνουν τα παρακάτω κριτήρια:

-Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 31.12.2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3.

-Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας.

-Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση. Απόφασης (ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7422/130/21.01.2023).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

-Αίτηση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Νόμου 1599/1986 (διατίθεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου)

-αντίγραφο δήλωσης εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

-αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακίνητων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της

-αντίγραφο πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

-αντίγραφο πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου  φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

-πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεις (τελευταίου τριμήνου)

-γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. για νοικοκυριό, που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%)και άνω

-βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων, που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.

-πρόσφατος λογαριασμός της ΔΕΗ.  

Οι αιτήσεις κατατίθενται αποκλειστικά στην Διεύθυνση Κοινωνική Προστασίας (οδός Θεσσαλονίκης 3 Κιλκίς) καθημερινά κατά τις ώρες 8:00 με 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία (τηλ. επικοινωνίας 23413 52283, 284) ή να αποστείλουν mail στην ηλεκτρονική της διεύθυνση ([email protected]).

 

 

 

 

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Η διαφορά… στο πατρώνυμο

Aνάμεσα σε αυτά, που προκάλεσαν εντύπωση στην πρόσφατη ανακοίνωση ονομάτων υποψηφίων για τις δημοτικές εκλογές του προσεχούς Οκτωβρίου από πλευράς […]

“Μιλούσε”… το ήθος του!

“Στην μουσική, αρχής γενομένης από την βυζαντινή, με “μύησε” από μικρό παιδί ο εξαίρετος ψάλτης, που είχαμε στο χωριό, Θοδωρής […]