Αγροτικά

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση γιά το αγροτικό πρόγραμμα «Κομφούζιο»

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς ανακοινώθηκε, ότι δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων συμετοχής από τους ενδιαφερόμενους στη δράση «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων – Κομφούζιο» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Η δράση αφορά στις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερυκοκκιάς και πεδίο εφαρμογής της ορίζεται ολόκληρη η επικράτεια.

• Δικαιούχοι μπορεί να κριθούν γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

• Μέσω της μεθόδου Κομφούζιο παρεμποδίζεται η σύζευξη των ακμαίων των μικρολεπιδοπτέρων (καρπόκαψα, ανάρσια και φυλλοδέτη), εντομολογικών εχθρών της ροδακινιάς της νεκταρινιάς και της βερυκκοκιάς καθώς και του μικρολεπιδόπτερου καρπόκαψα της μηλιάς εντομολογικού εχθρού της μηλιάς της αχλαδιάς και της κυδωνιάς, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του πληθυσμού των επιβλαβών προνυμφών των εντόμων.

• Στόχος της δράσης είναι να υποκατασταθεί σταδιακά η χημική καταπολέμηση των προαναφερθέντων εντόμων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων και στην ανάκαμψη της βιοποικιλότητας στους δενδρώνες στους οποίους θα εφαρμοστεί η δράση.

Περίοδος υποβολής ατήσεων στήριξης ορίζεται η περίοδος από 13/7/2018 έως 31/7/2018.

Οι αιτήσεις στήριξης υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού (ΠΣ) στον ιστότοπο http://p2.dikaiomata.gr/M1018/.

Η εγγραφή στο Πληροφοριακό σύστημα γίνεται στον ιστότοπο http://p2.dikaiomata.gr/M1018Registration/.

Η πρόσκληση είναι αναρτημένη στο πρόγραμμα «Διαύγεια» www.diavgeia.gov.gr και στους διαδικτυακούς τόπους www.minagric.gr.,www.agrotikianaprixi.gr και www.espa..gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην διεύθυνση αγροτικής οικονομίας & κτηνιατρικής Κιλκίς (Ανδρέα Παπανδρέου 3 , 1ος όροφος , Τηλ. 2341350202-123-126-115-113-181).

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Συνάντηση Σ.Παραστατίδη με τον δήμαρχο Κιλκίς Δ.Κυριακίδη