Αγροτικά

Γιά «ρίξιμο» αγροτών και κτηνοτρόφων ΠΕ Κιλκίς κάνει λόγο η Ε. Αγαθοπούλου

Με ερώτησή της προς τον υπουργό αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων Μάκη Βορίδη, η βουλεύτρια Κιλκίς του ΣΥΡΙΖΑ Ειρήνη – Ελένη Αγαθοπούλου αναδεικνύει τον αποκλεισμό των αγροτών και κτηνοτρόφων της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς από τις πληρωμές του ΕΛΓΑ, γιά ζημιές που εντάχθηκαν στις κρατικές οικονομικές ενισχύσεις.

Όπως, χαρακτηριστικώς τονίζεται στην ερώτηση, «από το σύνολο των 13.428.850,52 ευρώ πληρωμών του ΕΛΓΑ, στην Π.Ε. Κιλκίς αναλογούν … 0,00 ευρώ έως τώρα!».

Και συνεχίζει: «Στον αντίποδα, εντύπωση προκαλούν οι πληρωμές στην Π.Ε. Σερρών, που φτάνουν το ποσό των 4.827.736,03 ευρώ, δηλαδή το 36% του συνόλου πήγε σε έναν νομό. Μάλλον … «τυχαίο»!

Η τελική ερώτηση της κ.Αγαθοπούλου διατυπώνεται ως εξής:» Ερωτάται, λοιπόν, το υπουργείο, εάν τήρησε την ισοτιμία και την ισοκατανομή των ενισχύσεων σε όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, με ποιά κριτήρια έγιναν οι πληρωμές, που είχαν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της Π.Ε. Κιλκίς, και αν επαρκούν οι πιστώσεις στον προϋπολογισμό για την πληρωμή όλων των δικαιούχων εντός του έτους».

Ακολουθεί ολόκληρη η ερώτηση:
ΕΡΩΤΗΣΗ
Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2020
Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Πληρωμή Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων στην Π.Ε. Κιλκίς»

Η πληρωμή των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων έχει θεσπιστεί ώστε να ενισχύονται οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι έναντι ζημιών, που προκαλούνται στο φυτικό κεφάλαιο, τη ζωική παραγωγή αλλά και στα μέσα παραγωγής από απρόβλεπτα και έκτακτα γεγονότα. Το ΥΠΑΑΤ έχει αναθέσει το εν λόγω πρόγραμμα στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. Μετά το πέρας της εκτιμητικής διαδικασίας, οι ενισχύσεις καταβάλλονται από τον ΕΛ.Γ.Α. απευθείας στους δικαιούχους.
Οι πληρωμές του ΕΛΓΑ για ζημιές που εντάχθηκαν στις ΚΟΕ το έτος 2020 ήταν:
1. Πληρωμή ΠΣΕΑ/12.2.2020 Συνολικού Προϋπολογισμού 2.077.587,93 €.
2. Πληρωμή ΠΣΕΑ/27.3.2020 Συνολικού Προϋπολογισμού 348.565,06 €.
3. Πληρωμή ΠΣΕΑ/16.4.2020 Συνολικού Προϋπολογισμού 181.754,70 €.
4. Πληρωμή ΠΣΕΑ/4.6.2020 Συνολικού Προϋπολογισμού 3.107.929,05 €.
5. Πληρωμή ΚΟΕ/13.7.2020 Συνολικού Προϋπολογισμού 7.713.013,78 €.
Όλες οι παραπάνω πληρωμές έχουν κάτι κοινό μεταξύ τους. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Π.Ε. Κιλκίς. Ενδεικτικά, από το σύνολο των 13.428.850,52 € στην Π.Ε. Κιλκίς αναλογούν 0,00 €. Τη στιγμή μάλιστα που νομοί που ανήκουν στην ευθύνη του ίδιου με το Κιλκίς υποκαταστήματος του ΕΛΓΑ και για ζημιές της ίδιας με το Κιλκίς χρονιάς, έχουν εισπράξει μεγάλο μέρος των ενισχύσεων αυτών.
Στις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας, από την έναρξη της μέχρι σήμερα, ο πρωτογενής τομέας παρά το πλήγμα που δέχτηκε δεν έλαβε καμία ενίσχυση από την κυβέρνηση παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του Υπουργείου.
Επειδή, η φύση των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων είναι τέτοια που ουσιαστικά αποτελεί σημαντικό μερίδιο του εισοδήματος τους όταν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν υποστεί ζημιά στο κεφάλαιο και την παραγωγή τους.
Επειδή, ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης για την περιοχή.
Επειδή, στην αβεβαιότητα των εξελίξεων, το Υπουργείο πρέπει να είναι δίπλα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, κατανοώντας την ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος τους.
Επειδή, θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, ισοτιμία και ισοκατανομή στις πληρωμές του Υπουργείου προς όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Με ποιά κριτήρια έγιναν οι πληρωμές των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και ποιά η αναλυτική κατανομή των πληρωμών ανά περιφερειακή ενότητα μέχρι τώρα;
2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες πληρωμές των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων;
3. Επαρκεί ο προϋπολογισμός για να γίνει η εξόφληση όλων των δικαιούχων μέσα στο 2020;

Η ερωτώσα βουλεύτρια

Αγαθοπούλου Ειρήνη Ελένη

Περισσότερα
Δείτε ακόμα