Οικονομία

Αυξήθηκε ο αριθμός φτωχών περιοχών στον νομό Κιλκίς

Η ευρύτερη περιοχή Μουριών ήταν μόνη του νομού κάτω από το όριο της φτώχειας το 2009, και παρέμεινε εκεί και το 2012. Φτωχές θεωρούνται πλέον και οι περιοχές του Κεντρικού και της Βάθης στον δήμο Κιλκίς, καθώς και της Ειδομένης και του Ευρώπου στον δήμο Παιονίας.

Τα ανωτέρω προκύπτουν από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τους υπολογισμούς της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με την συλλογή τους επιχειρήθηκε η αποτύπωση εκείνων που φιλοξενούν πληθυσμό που βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας για τα έτη 2009 και 2012, ο οποίος ζη με εισόδημα κάτω του 60% του μέσου εισοδήματος της χώρας).
Στο σύνολο της ΠΚΜ παρατηρείται σημαντική αύξηση του αριθμού των περιοχών που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας μεταξύ των ετών 2009 και 2012.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα