Γενικά

Αδυνατούν να «απορροφήσουν» όλα τα βρέφη οι βρεφονηπιακοί σταθμοί Κιλκίς και Παιονίας

Γράφει ο Βαγγέλλης Αποστολίδης

Aντιμέτωποι με την αδυναμία πλήρους απορρόφησης των βρεφών βρέθηκαν και εφέτος οι δύο δήμοι του νομού μας, καθώς σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, τα ποσοστά έγκρισης των αιτήσεων θα καλυφθούν περίπου σε ποσοστό 70% για τον δήμο της Παιονίας (12 στις 17 συνολικώς αιτήσεις)και κοντα στο 58% για τον αντίστοιχο του Κιλκίς (57 στις συνολικώς 93 αιτήσεις).

Ένα σημαντικό πρόβλημα γιά τις οικογένειες και τους γονείς με βρέφη, το οποίο, πέραν των εκάστοτε συγκυριών, όπως η εφετινή χρονιά με πολλές αιτήσεις διδύμων στον δήμο του Κιλκίς, σχετίζεται και με άλλες παραμέτρους, οι οποίες αφορούν κυρίως σε ελλείψεις σε υποδομές και προσωπικό, αλλά και το γεγονός ότι στην περιφερειακή ενότητα του Κιλκίς δεν λειτουργούν ιδιωτικοί βρεφικοί σταθμοί.

Και τούτο, διότι η λειτουργία ενός βρεφικού σταθμού, πέραν των άλλων δυσκολιών που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις για να δοθεί η σχετική έγκριση λειτουργίας του, έχει να αντιμετωπίσει και το υψηλό κόστος, που κάτι τέτοιο συνεπάγεται, και, συνεπώς, δεν υπάρχει το σχετικό ιδιωτικό ενδιαφέρον, όπως δήλωσε στον “Μαχητή” ο πρόεδρος του νομικού προσώπου του δήμου Κιλκίς και υπεύθυνος γιά τον εν λόγω τομέα Δημήτρης Θεοδωρίδης, εξηγώντας, εκτός των άλλων, την αδυναμία του δήμου να ανταποκριθεί στον όγκο των αιτημάτων από πλευράς των ενδιαφερομένων και απελπισμένων σε ωρισμένες περιπτώσεις γονέων.

Σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στους νηπιακούς σταθμούς, όπου τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά, καθώς πρακτικώς δημοτικοί και ιδιωτικοί σταθμοί νηπίων σε βάθος χρόνου μέχρι το τέλος του έτους καλύπτουν το σύνολο των αναγκών και στους δύο δήμους του νομού μας.

Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και το γεγονός, ότι, λόγω μικρού αριθμού βρεφών σε ημιαστικές περιοχές του δήμου Παιονίας, τέτοιου τύπου σταθμός, δηλαδή βρεφονηπιακός, λειτουργεί μόνον στη έδρα του, την πόλη του Πολυκάστρου.

Πέραν των προϋποθέσεων, που σχετίζονται με τον αριθμό των βρεφών, τα κριτήρια οικονομικά και λοιπά, το πρόβλημα, που εμφανίζεται με την «απορρόφηση» βρεφών, σχετίζεται και με τα ζητήματα που αφορούν τις υποδομές των δήμων και την δυνατότητα τους να έχουν το απαραίτητο προσωπικό για να τους λειτουργούν.

Δυστυχώς, στην πόλη του Κιλκίς, όπου πρακτικώς και η ζήτηση «απορρόφησης» βρεφών είναι σε υψηλότατο επίπεδο, άδεια λειτουργίας βρεφονηπιακού σταθμού διαθέτουν οι δύο εκ των τριών σταθμών του δήμου, καθώς ο τρίτος διαθέτει μόνον άδεια λειτουργίας νηπιαγωγείου.

Εξ ου και οι προσπάθειες από πλευράς της δημοτικής αρχής να προχωρήσει στην κατασκευή ενός τέταρτου βρεφονηπιακού σταθμού σε οικοπεδική έκταση τεσσάρων στρεμμάτων πλησίον του αστυνομικού μεγάρου, η οποία ευρίσκεται στο στάδιο της σχετικής δύσκολης γραφειοκρατικής διαδικασίας, έχοντας να αντιμετωπίσει και τις επί πλέον δυσκολίες λόγω της πανδημίας ,όπως τόνισε ο κ Θεοδωρίδης.

Στις δυσκολίες των δήμων να ανταποκριθούν στο σύνολο των αιτημάτων -και αναφερόμαστε σε αυτά που πληρούν τις εκ του νόμου προϋποθέσεις να υποβληθούν, θα πρέπει να προσθέσουμε και τα προβλήματα, τα οποία σχετίζονται με την επάρκεια προσωπικού, του οποίου ο αριθμός συνδέεται αμέσως και με τον αριθμό των βρεφών και νηπίων, τα οποία εξυπηρετούν.

Μόνιμο προσωπικό, που δεν διαθέτουν και οι δύο δήμοι μας, όπως δήλωσαν στον «Μαχητή» τόσο ο κ. Θεοδωρίδης, όσο και ο ομόλογος στον δήμο Παιονίας Τριαντάφυλλος Ναλμπάντης και αποτελεί, όπως υπογράμμισαν, έναν από τους ισχυρότερους ανασταλτικούς παράγοντες για να ικανοποιηθούν όλα τα σχετικά αιτήματα, καθώς η εν λόγω ευθύνη ανήκει στην κεντρική διοίκηση του αρμόδιου υπουργείου.

Κάτι το οποίο δίδει απάντηση και στο εύλογο ερώτημα των γονέων, γιατί οι δήμοι “δεν ενοικιάζουν χώρους για δημιουργία και άλλων βρεφικών σταθμών”, ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των ενδιαφερομένων γονέων.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Οι αγάπες… «πληγώνουν»

Πληροφορηθήκαμε από τον πρόεδρο του εργατικοϋπαλληλικού κέντρου Κιλκίς (ΕΚΚ) Τάσο Καπνίδη, ότι η άτυχη εργαζομένη στον δήμου Κιλκίς, η οποία […]