Οικονομία

Επιμορφωτικής Κιλκίς: Σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Μία ευκαιρία για αλλαγή»

Σήμερα, το πρόγραμμα «A Chance for Change» που χρηματοδοτείται από το Erasmus + ανακοινώνει τη δημοσίευση και έκδοση του Competence Framework for Youth Workers: Preventing Gender-Based Violence Through Restorative Justice & Media Education.

Το δημοσιευμένο πλαίσιο δεξιοτήτων είναι διαθέσιμο στην σελίδα του προγράμματος www.achance4change.eu και για λήψη. Η δημοσίευση του πλαισίου ικανοτήτων αποτελείται από 14 δεξιότητες που έχουν αναγνωριστεί ότι δεν περιλαμβάνονται στα θεμελιώδη και ολοκληρωμένα Competencies Frameworks for youth workers και που είναι ήδη διαθέσιμα στη βιβλιογραφία της EC, όπως το ETS Competencies Frameworks for youth workers (Salto Youth).

Ο Δρ. Theo Gavrielides, ιδρυτής και διευθυντής του συντονιστή του έργου, Restorative Justice for All, είπε:
«Αυτό το πλαίσιο για τους youth worker δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρο. Η βία με βάση το φύλο έχει τριπλασιαστεί σε όλες τις χώρες λόγω του μεγαλύτερου αντίκτυπου του αποκλεισμού και του COVID-19. Χρησιμοποιώντας αποκαταστατική δικαιοσύνη και τα ψηφιακά εργαλεία θα φέρουν την καινοτομία σε έναν πολύ απαραίτητο τομέα πολιτικής και πρακτικής».

Η Desiree Noriega, RJ4All η υπεύθυνη του προγράμματος νεολαίας είπε:
“Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη δημοσίευση και έκδοση του πλαισίου, καθώς αντικατοπτρίζει την εμπειρία και τις
ανάγκες νέων επαγγελματιών όσον αφορά την πρόληψη και παρέμβαση της βίας βάσει φύλου. Παρέχει μια νέα προσέγγιση που μπορεί να καθοδηγήσει τη μελλοντική κατάρτιση των εργαζομένων και των οργανώσεων νεολαίας που ενδιαφέρονται για την προώθηση της ισότητας των φύλων και κατά της βίας. ”

Ο Παναγιώτης Αμοιρίδης, διευθυντής της «Επιμορφωτικής Κιλκίς», δήλωσε:
«Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ικανοποιημένοι και χαρούμενοι για τη δημοσίευση και έκδοση του Πλαισίου για τομείς που εργάζονται με την νεολαία. Πιστεύουμε ότι προσφέρουμε ένα πραγματικά χρήσιμο και καινοτόμο εργαλείο, το οποίο θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις βασικές αιτίες που οδηγούν σε διακρίσεις GBV στις διακρίσεις των νέων, από μια προοπτική όπου κανένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα δεν έχει προσεγγίσει μέχρι τώρα. Είμαστε Υπερήφανοι για τηΝ συμβολή μας.

Ο Theo Mavrosavva, OTI International Projects Manager και υπεύθυνος επικοινωνίας του έργου είπε:
«Αυτή η νέα δημοσίευση έρχεται την κατάλληλη στιγμή, όπου η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα εργαλεία και τις πληροφορίες για πρόληψη της βίας με βάση το φύλο (GBV) είναι και πάλι στην επικαιρότητα και στις συζητήσεις, καθώς ο νέος κορωνοϊός έχει απομονώσει ξανά όλους στο σπίτι και ειδικά Τα άτομα που πλήττονται και βιώνουν καθημερινώς την βία με βάση το φύλο στη ζωή τους.

Το πλαίσιο που δημοσιεύθηκε και εκδόθηκε είναι ένα εργαλείο για νέους εργαζόμενους μέσω της Παιδαγωγικής GBV, της Επανορθωτικής Δικαιοσύνης και της Εκπαίδευσης Μέσων Επικοινωνίας/Ενημέρωσης.”

Περισσότερα
Δείτε ακόμα