Πολιτισμός

Σε πρόγραμμμα του «Erasmus» το 5ο νηπιαγωγείο Κιλκίς

Από το 5ο νηπιαγωγείο Κιλκίς εκδόθηκε το ακόλουθο ενημερωτικό δελτίο:

«Σε συνέχεια του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Erasmus KA229 με θέμα: “My roots, my country, our Europe” στο οποίο συμμετέχει το 5ο Νηπιαγωγείο Κιλκίς, και κατά τη διάρκεια της κινητικότητας των εκπαιδευτικών, οι νηπιαγωγοί του σχολείου μας Σπυρλιάδου Αναστασία και Θεοδωρακάκη Θεοπή ταξίδεψαν στη Brodnica της Πολωνίας όπου έγινε η τρίτη συνάντηση των εταίρων του Προγράμματος από τις 2/12/19 έως και τις 6/12/19. (Γαλλία, Πορτογαλία, Πολωνία, Βουλγαρία και Ελλάδα).

Εκεί, ακολουθώντας το πρόγραμμα εργασιών που ορίστηκε από το αντίστοιχο Νηπιαγωγείο:

-Ενημερώθηκαν για προγράμματα ρομποτικής που υλοποιούνται στο νηπιαγωγείο,

-Παρακολούθησαν σεμινάρια για web 2.0 εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο νηπιαγωγείο.

-Ενημερώθηκαν για προγράμματα coding που πραγματοποιούνται στο νηπιαγωγείο.

– Παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις εκπ/κών προγραμμάτων όλων των σχολείων –εταίρων και κατόπιν παρουσίασαν τα προγράμματα τα οποία υλοποίησαν με τους μαθητές τους κατά το προηγούμενο διάστημα στο 5ο Νηπιαγωγείο Κιλκίς.

– Πραγματοποιήθηκαν διδακτικές από τους «οικοδεσπότες» εκπαιδευτικούς σε Νηπιαγωγεία, όπου ενημερώθηκαν για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας.

Στο περιθώριο της επίσκεψης είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν μουσεία και μνημεία της πόλης Torun. (Coppernicus museum and gingerbread museum) .
Επίσης, έγιναν δεκτοί από τον Δήμαρχο της πόλης ο οποίος έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα και συνεχάρει όλους τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε αυτό.

Το πρόγραμμα “My roots, my country, our Europe” αποτελεί ένα εγκεκριμένο σχέδιο δράσης Erasmus+ KA229 ενταγμένο στις συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων. Κυρίαρχοι σκοποί του προγράμματος είναι η συνεργασία σχολείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ανταλλαγή καλών πρακτικών, η αντιμετώπιση νέων προκλήσεων και η συμπερίληψη και ανοχή της διαφορετικότητας».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα