Οικονομία

50 εκατομμύρια σε 332 δήμους της χώρας για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους

Εκδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής 26ης Μαρτίου η (επανειλημμένως εξαγγελθείσα) απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών για έκτακτη επιχορήγηση των δήμων της χώρας με συνολικό ποσό ύψους 50.000.000,00 ευρώ «για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους λόγω της μείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 και για τον περιορισμό της διασποράς του. Τα ποσά της κατανομής θα καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες τους.»

Είχε προηγηθεί απόφαση του υπουργείου Οικονομικών την 11η Μαρτίου για αύξηση των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εσωτερικών.

Στον δήμο Κιλκίς θα δοθούν 187.400,00 ευρώ και στον δήμο Παιονίας 117.400,00 ευρώ.

Για την έκδοση της απόφασης επιχορήγησης, όπως αναγράφεται, ελήφθησαν υπόψη:

« – τα υποβληθέντα από τους δήμους έως 31.12.2020 στοιχεία, στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στις λοιπές βάσεις δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών καθώς και

– τα στοιχεία που προκύπτουν από την καταβολή των μηνιαίων τακτικών επιχορηγήσεων από τους Κ.Α.Π »

Να σημειωθεί ότι η απόφαση εκδόθηκε με τελική υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού και όχι της υπηρεσιακής γραμματέως όπως οι προηγούμενες.

Ο πίνακας με το ποσό που λαμβάνει κάθε δήμος:

Περισσότερα
Δείτε ακόμα