Πολιτισμός

Χρήστου Ίντου: “Ο Μεγάλος Πόλεμος (Α΄Παγκόσμιος, 1914-1918) στον νομό Κιλκίς”

Γουμένισσα 2019, σ. 300, (προσωπική εκδοση)

Πριν τη λήξη του 2019 πραγματοποιήθηκε προσωπική έκδοση με τη μέθοδο της τετράχρωμης φωτοεκτύπωσης, σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, της εργασίας του Χρήστου Ίντου “Ο Μεγάλος Πόλεμος (Α΄ Παγκόσμιος 1914-1918) στον Νομό Κιλκίς”.

Στην εργασία συγκεντρώνονται πληροφορίες από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία σχετικά με τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην περιοχή του σημερινού Ν. Κιλκίς κατά την περίοδο του Μεγάλου Πολέμου, όπως ονομάστηκε ο Πρώτος Παγκόσμιος (1914-1918). Είναι αποτέλεσμα μακρόχρονης ενασχόλησης του συγγραφέα με το θέμα.

Ολοκληρώθηκε το 2018 με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη λήξη του φοβερού πολέμου. Του πολέμου που είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή του χάρτη της γης, την απώλεια εκατομμυρίων ανθρώπων και ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές.

Μετά τον πρόλογο και την εισαγωγή, όπου σύντομη αναφορά στους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-1913 πάντα σε σχέση πάντα με την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, αλλά και την τότε διοικητική της διάρθρωση, ακολουθεί το κυρίως μέρος του έργου. Διακρίνεται σε δύο ενότητες με δεκαέξι (16) συνολικά κεφάλαια. Έντεκα στην πρώτη και πέντε στη δεύτερη.

Ακολουθούν τέσσερα παραρτήματα με τα ονόματα των πεσόντων στα πεδία των μαχών που δόθηκαν στην περιοχή μας ή τελείωσε η ζωή τους στα τότε εδώ λειτουργούντα νοσοκομεία και νοσηλευτήρια.

Στο βιβλίο γίνεται λόγος για τον πόλεμο σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, για την άφιξη των δυνάμεων της Αντάντ στη Θεσσαλονίκη, τη διαμόρφωση του Μακεδονικού Μετώπου, τις αντίπαλες δυνάμεις στην περιοχή, την ελληνική πολιτική κατάσταση, το κίνημα της Εθνικής Άμυνας, τον Εθνικό διχασμό, την οργάνωση του Ελληνικού Στρατού κατ΄ έτος και κυρίως στην παρουσία του στην περιοχή μας.

Επίσης γίνεται αναφορά στα αεροδρόμια που οργανώθηκαν, τις υγειονομικές μονάδες, στη σχέση των ξένων και ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων με τους κατοίκους, ιδιαίτερα των κέντρων και τους τόπους συγκέντρωσής τους, όπως ήταν το Κιλκίς, το Μεταλλικό, η Γουμένισσα, η Αξιούπολη, το Πολύκαστρο, η Γοργόπη και οι ορεινοί όγκοι των Κρουσίων και του Πάικου.

Έχουμε παράθεση σημαντικών στοιχείων για το λεγόμενο ειρηνικό έργο των συμμαχικών δυνάμεων στον Νομό, οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, ύδρευση, υγεία, εκπαίδευση, αρχαιολογία, παλαιοντολογία, χαρτογραφία, ρυμοτομία, ανοικοδόμηση, γεωργία και κτηνοτροφία.

Μέρος του πονήματος κατέχουν οι κατ΄ έτος πολεμικές αναμετρήσεις των αντιμαχομένων στην περιοχή με κορυφαίες εκείνες των ετών 1917 και 1918 (Ραβινέ, Σκρα, Δοϊράνη), τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις τους στην τελική έκβαση του πολέμου.

Οι μετακινήσεις των κατοίκων των χωριών του Νομού κατά την εμπόλεμη περίοδο, η βίαιη κάποιων, όπως της Ειδομένης, από αντίπαλες δυνάμεις εκτός συνόρων, η μεταφορά και η εγκατάσταση ομογενών προσφύγων από την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Μικρά Ασία και τον Καύκασο αποτελούν ενδιαφέρουσες πτυχές του θέματος.

Οι επισκέψεις της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας στα μέτωπα της περιοχής, των ξένων επικεφαλής, υπογραμμίζουν τη σπουδαιότητα του μετώπου στον Νομό μας. Στο τέλος του Α΄ Μέρους γίνεται αναφορά στη διάσπαση του όλου Μετώπου, στο τέλος του πολέμου, στις διεθνείς συνθήκες που ακολούθησαν, όπως και στις επιπτώσεις αυτών στη διαμόρφωση των ελληνικών συνόρων και των γεγονότων που ακολούθησαν.

Το Β΄ Μέρος παρουσιάζει ενδιαφέρον, διότι περιλαμβάνει κρίσεις και απόψεις, πολιτικών, στρατιωτικών, ακαδημαϊκών και ιστορικών για τα ίδια γεγονότα στον Ν. Κιλκίς. Για τις αναφορές του ελληνικού και ξένου Τύπου της εποχής, για την βοήθεια και τη συμπαράσταση προς τους κατοίκους των οικισμών μας που επλήγησαν από την πολεμική λαίλαπα.

Η προσέγγιση των γεγονότων από Έλληνες και ξένους δημιουργούς και το πλήθος των μνημείων που υπάρχουν έκτοτε στον Νομό μας έχουν τη θέση τους στην εργασία. Το τελευταίο μάλιστα κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στη ελληνική και ξένη λογοτεχνία με την παράθεση κειμένων που συνέγραψαν πνευματικοί δημιουργοί ως αυτόπτες μάρτυρες ή παρακολουθώντας τα γεγονότα μακρόθεν.

Όπως προαναφέρθηκε, ακολουθούν ονομαστικές καταστάσεις των πεσόντων στις μάχες, χρονολογικός πίνακας των γεγονότων της περιόδου 1914-1919, πλούσια ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και αναφορά σε πηγές και αρχεία.

Το έργο τριακοσίων (300) σελίδων αποτελεί αντικείμενο μόχθου με μόνο σκοπό του συγγραφέα την ανάδειξη τοπικά αλλά και ευρύτερα όσων διαδραματίστηκαν στον τόπο μας κατά τον Α΄ ΠΠ.

Το βιβλίο μπορεί να αποτελέσει πηγή πληροφοριών και γνώσης για όσους ενδιαφέρονται για το θέμα, την περιοχή, και ακόμη για τη συνέχιση της σχετικής έρευνας από ειδικούς και μη.

Θα ήταν ευχής έργο να βρεθεί τρόπος και δυνατότητα κυκλοφορίας του βιβλίου και σε δεύτερη έκδοση με ικανό αριθμό αντιτύπων. Να καταστεί ευρύτερα γνωστό το περιεχόμενό της, με το οποίο αναδεικνύεται και φωτίζεται σημαντική περίοδος της ιστορίας του Νομού μας και ευρύτερα.

Το βιβλίο διατίθεται από το βιβλιοπωλείο «Επιλογές» του Νίκου Κακαβέλα (Δημητράκου 5, τηλ. 23410-23057) στο Κιλκίς και στο βιβλιοχαρτοπωλείο του Πέτρου Τάσιου (Καπετάν Γκόνου 3, τηλ. 2343 041303) στην Γουμένισσα.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα