Γενικά

Συμβασιοποιήθηκε και το διυλιστήριο νερού του πολεοδομικού συγκροτήματος Κιλκίς

Από το δήμο Κιλκίς ανακοινώνεται ότι το διυλιστήριο νερού του πολεοδομικού συγκροτήματος Κιλκίς, ένα ακόμη μεγάλο έργο υποδομής, που εγγυάται την βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας του νερού συμβασιοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες, ακολουθώντας χρονικά την ενεργή σύμβαση του διυλιστηρίου νερού Πικρολίμνης.

Πρόκειται για έργα με δίδυμη πορεία, πολλών εκατομμυρίων, η χρηματοδότηση των οποίων εξασφαλίστηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη’’(ΥΜΕΠΕΡΑΑ) με ενέργειες της Δημοτικής Αρχής του Δημήτρη Κυριακίδη τον Σεπτέμβριο του 2021.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Βασίλης Καραμπίδης υπέγραψε με την ανάδοχο εταιρία ‘’Μηχανική Περιβάλλοντος’’ με νόμιμο εκπρόσωπό της τον Μιλτιάδη Χατζηηλιού σύμβαση για την ύδρευση του πολεοδομικού συγκροτήματος Κιλκίς, ύψους 8.763.470,85 ευρώ.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

– την εκπόνηση της οριστικής μελέτης, της μελέτης εφαρμογής και κάθε είδους

συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,

– την κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας νερού, δυναμικότητας 500 m3/h,

– την κατασκευή του αγωγού προσαγωγής από το τελικό αντλιοστάσιο εντός της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού έως το δίκτυο ύδρευσης της πόλης του Κιλκίς, διαμέτρου DN500, μήκους7.065 m, κατασκευασμένου από ελατό χυτοσίδηρο.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριάντα μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι δεκαοκτώ μήνες αφορούν την κατασκευή του έργου και οι δώδεκα τη δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προφύλαξης για τη διατήρηση των υπαρχόντων δικτύων, να τηρήσει τις τεχνικές προδιαγραφές και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Συγχαρητήρια χωρίς ντροπή

Χωρίς ίχνος ντροπής ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Κιλκίς της Νέας Δημοκρατίας Μηνάς Παπαδόπουλος απέστειλε συγχαρητήρια στον σφυροβόλο Κωνσταντίνο Ζάλτο γιά […]