Κοινωνία

Προκήρυξη για πέντε θέσεις εργασίας στον Ιππικό Όμιλο Κιλκίς

Ο Ιππικός όμιλος Κιλκίς, με έδρα το Περιστέρι Κιλκίς (Τ.Κ. 61100) προκηρύσσει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, όπως καθορίζεται από το Ν. 4354/2015 (Α’/176), για την κάλυψη αναγκών στα πλαίσια της Δράσης 10.2.1, Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με τις αριθμ. 1) 481/66703/09-06-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1994/B/2016), 2) 19/3696/12-01-2017 YA (OEK 193/B7/2017) kaι 3) 270/39407/06-04- 2017, όπως ισχύουν Εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και απαιτούμενα προσόντα.

Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής ή με εμπειρία στην Ζωική Παραγωγή, μία (1) θέση

– Πτυχίο Γεωπονίας (Α.Ε.Ι.).

– Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

– Δίπλωμα οδήγησης.

– Επιθυμητή η εμπειρία στην εφαρμογή προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης ίππων ή σε θέσεις σχετικές με τη ζωική παραγωγή, με ειδίκευση στα ιπποειδή.

Ελεγκτές για τη συλλογή στοιχείων γενεαλογίας και αποδόσεων, τέσσερις (4) θέσεις

– Απολυτήριο λυκείου.

– Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

– Δίπλωμα οδήγησης.

Επιθυμητή η εμπειρία στην εφαρμογή προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης ίππων ή σε θέσεις σχετικές με τη ζωική παραγωγή, με ειδίκευση στα ιπποειδή.

Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν πλήρως απαλλαγεί.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης εργασίας θα είναι δύο (2) έτη ή έως την λήξη του Έργου. Η ανανέωση της σύμβασης θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες του έργου.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως στο γραφείο ή στο e-mail: [email protected] ή ταχυδρομικά εντός προθεσμίας 5 ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας. Η καταλληλότητα του ως άνω προσωπικού θα κριθεί από το δικαιούχο με βάση τα ανωτέρω προσόντα.

Τηλ. Επικοινωνίας : 2341036353 – 6976993221

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΑ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ

Επ’ ευκαιρία της σημερινής τοπικής εορτής της πόλης μας, αφιερωμένης στη μνήμη των πολιούχων της Πεντεκαίδεκα Μαρτύρων που μαρτύρησαν στη […]

Συνάντηση με νόημα

Στην Αθήνα βρέθηκε την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου η υποψήφια βουλευτής Κιλκίς και δικηγόρος Καλλισθένη Πάκα και συναντήθηκε με τον συντοπίτη […]