Πολιτισμός

Παρουσίαση αποτελεσμάτων «Ευρωπός – Παλατιανό – Στόβοι. Ευρωπαϊκές πολιτιστικές αξίες του παρελθόντος και του μέλλοντος»

Την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου «Ευρωπός – Παλατιανό – Στόβοι. Ευρωπαϊκές πολιτιστικές αξίες του παρελθόντος και του μέλλοντος» / «Europos – Palatiano – Stobi – European past and future cultural values» και με ακρωνύμιο «EuroP@St & future», του προγράμματος Interreg IPA Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014 – 2020, στο ξενοδοχείο “Όνομα” – Αίθουσα “Βιβλιοθήκη” (Μοναστηρίου 24, Θεσσαλονίκη) και ώρα 10.00 – 14.30.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα