Γενικά

Οριστικά έκπτωτος ο ανάδοχος του έργου του οδικού άξονα Νέας Σάντας-Ασσήρου

Οριστικό τέλος τόσο στην ομηρία των κατοίκων του νομού Κιλκίς αλλά και στην καθυστέρηση του έργου του οδικού άξονα Νέας Σάντας- Ασσήρου δίνει η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με αριθμό. πρωτ. 1506/2023 (ΑΔΑ: 6Χ8Ο7ΛΛ-6Κ1) σύμφωνα με την οποία:

 

Εγκρίνεται η ολοκλήρωση του έργου “Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκη- Κιλκίς- Δοϊράνη, τμήμα από Α/Κ Ασσήρου έως Α/Κ Ν. Σάντας” και παρέχεται εξουσιοδότηση προς την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την αποστολή προσκλήσεων προς τους επόμενους κατά σειρά Μειοδότες κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της Παρ. 13, του Άρθρου 61, του Ν. 3669/2008.

Καταλυτική για την απεμπλοκή του έργου ήταν η παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού, Κυριακού Μητσοτάκη, όπως άλλωστε αυτή εκφράστηκε δημοσίως τον Ιούνιο του 2023 στην τελευταία του επίσκεψη στο Κιλκίς.

Παράλληλα, η συνεργασία με τον περιφερειάρχη Αποστόλο Τζιτζικώστα, τον αντιπεριφερειάρχη Ανδρέα Βεργίδη και τους υπηρεσιακούς παράγοντες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έδωσε τη δυνατότητα να ξεπεραστούν όλα τα γραφειοκρατικά ζητήματα που ανέκυψαν για να είναι εφικτή πλέον η συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου με το νέο ανάδοχο.

Μετά την οριστική έκπτωση της αναδόχου εταιρίας, η οποία έγινε την 22/06/2023 ακολούθησε, όπως προβλέπει η νομοθεσία, η επιμέτρηση των εκτελεσθεισών εργασιών και στη συνέχεια η προσωρινή και οριστική παραλαβή, μετά από σχετική αυτοψία.

Με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας, η οικονομική επιτροπή προέβη στην έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης, που πλέον δίνει τη δυνατότητα πρόσκλησης και ολοκλήρωσης του έργου από τους υπόλοιπους μειοδότες.

Η εξέλιξη αυτή δίνει οριστικό τέλος σε μια μεγάλη καθυστέρηση ενός πολύ σημαντικού έργου, το οποίο ενώ έχει διασφαλισμένη χρηματοδότηση, δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη ολοκλήρωσή του, λόγω μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων από πλευράς της αναδόχου εταιρείας.

Σημειώνουμε, ότι η κεντρική διοίκηση ολοκλήρωσε τη διαδικασία της απαλλοτρίωσης, ήδη από το 2014, με Πράξη του υπουργικού συμβουλίου.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Μετά την εκλογή Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης στο δήμο Παιονίας