Αγροτικά

Οι καλλιεργητές έχουν τη δύναμη στο σκληρό, πρώτες συζητήσεις από τα 28 λεπτά

Σηµαντικά µειωµένες είναι οι στρεµµατικές αποδόσεις που δείχνουν οι πρώτες κοπές σιτηρών (κατά βάση στο κριθάρι), γεγονός που σηµατοδοτεί έλλειµµα παραγωγής και κλίµα για υψηλότερες τιµές παραγωγού, τουλάχιστον στην εγχώρια αγορά. Ειδικά οι πρώιµες καλλιέργειες (ξηρικές), προσφέρουν µόνο απογοητεύσεις.

Σ’ αυτό το κλίµα, ήδη το κριθάρι άνοιξε από τα 18 λεπτά και βλέπει σύντοµα τα 22, ενώ και στο σκληρό σιτάρι, η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι οι καλές ποιότητες θα πληρωθούν αρκετά πιο πάνω από την τιµή που άνοιξε η εγχώρια αγορά τον περασµένο χρόνο.

Στο µεταξύ, κολληµένη εδώ και ένα µήνα στα 350-355 ευρώ ο τόνος για την α’ ποιότητα και στα 325-330 ευρώ για την δεύτερη ποιότητα βρίσκεται η Φότζια, εν απουσία εξελίξεων που θα µπορούσαν να δικαιολογήσουν για την ώρα νέο ανοδική κίνηση. Σταθερότητα παρουσιάζουν και οι τιµές σε Μπολόνια και στο λιµάνι του Λα Ροσέλ, όπου η πρώτη ποιότητα παραµένει στα 335-340 ευρώ και 340 ευρώ ο τόνος αντίστοιχα.

Όπως δείχνει η πορεία των πραγµάτων, οι δείκτες στο σκληρό έχουν από καιρό αφοµοιώσει τις  ανησυχίες για το µέγεθος της επόµενης σοδειάς, κάτι που έγινε συγκεκριµένα µέσα Μαρτίου µε µέσα Απριλίου, όταν η Φότζια πήρε 11%, σκαρφαλώνοντας για την fino ποιότητα από τα 320 ευρώ στις 20 Μαρτίου, στα 355 ευρώ ο τόνος στις 17 Απριλίου, όπου και παραµένει µέχρι και σήµερα.

Σύµφωνα µε τη τελευταία λίστα της Φότζια, τα ποιοτικά στάρια µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 12% διαµορφώνουν τιµή αποθήκης εµπόρου στα 350-355 ευρώ/τόνο. Επίσης για τη 2η ποιότητα µε ειδικό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 50% και πρωτεΐνη 11%, τιµή αποθήκης εµπόρου 320-325 ευρώ/τόνο. Το Biologico διαµορφώνεται στα 375-380 ευρώ/τόνο.

Φαίνεται λοιπόν, πως παρά τις ανησυχίες  σε ορισµένες χώρες όπως η Γαλλία, η αγορά δείχνει σίγουρη για το καλό µέγεθος της επόµενης συγκοµιδής σκληρού και βρίσκεται σε ισορροπία. Τα περισσότερα στρέµµατα µε σκληρό σιτάρι σε ΗΠΑ και Καναδά και οι εκτιµήσεις για αυξηµένη παραγωγή στην Τουρκία αντισταθµίζουν τις προβλέψεις για προβληµατική σοδειά σε Βόρεια Αφρική και Ιταλία ενώ αστάθµητος παράγοντας αποτελεί η δυναµική της προσφοράς από τη Μαύρη Θάλασσα (Ρωσία, Ουκρανία).

Στην εγχώρια αγορά σκληρού σίτου, κουβεντιάζεται για εξαγωγή η νέα σοδειά περί τα 310 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας για τις µέτριες ποιότητες.

Βραχεία άνοδος στο σιτάρι βλέπει η Πειραιώς

Βραχυπρόθεσµη άνοδο στις τιµές σιταριού εκτιµά η Τράπεζα Πειραιώς, λαµβάνοντας υπόψιν τους γεωπολιτικούς κινδύνους, την µειωµένη ρωσική παραγωγή και τις χαµηλές πτήσεις της αγοράς µέχρι τον Μάρτιο. Όπως εξηγείται στο µηνιαίο ∆ελτίο Τιµών της Τράπεζας, οι τιµές στα Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) ενισχύθηκαν τον Απρίλιο λόγω του σχετικά χαµηλού επιπέδου αποτίµησης σε προηγούµενο χρόνο και των γεωπολιτικών κινδύνων, µια τάση που αποτυπώθηκε στην ενίσχυση των θέσεων αγοράς. Κοιτώντας όµως το σήµερα, εάν ληφθεί υπόψη και η ανησυχία της αγοράς που επικρατεί για τις καιρικές συνθήκες, κυρίως στη Ρωσία, µε άµεσο αντίκτυπο τη συρρίκνωση της παραγωγής (χειµερινό σιτάρι), είναι πιθανό οι ανοδικές πιέσεις στην τιµή των ΣΜΕ να συνεχιστούν βραχυπρόθεσµα.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα