Αγροτικά

Διευκρινήσεις ΕΓΛΑ γιά την ασφαλιστικές εισφορές αγροτών

Με αφορμή δημοσιεύματα περί αυξημένης ασφαλιστικής εισφοράς που καλούνται να πληρώσουν φέτος οι αγρότες για ωρισμένα προϊόντα και για τη σωστή και πλήρη ενημέρωση των ασφαλισμένων διευκρινίζεται ότι:
Σύμφωνα με τον Ν. 3877/2010 η κατ’ έτος και κατά προϊόν ειδική ασφαλιστική εισφορά ανέρχεται σε 4% επί της ασφαλιζόμενης αξίας της φυτικής παραγωγής.
Η ασφαλιζόμενη αξία ανά προϊόν και ανά στρέμμα για κάθε νομό υπολογίζεται με βάση τη μέση παραγωγή ανά νομό (κιλά/στρέμμα) και τη μέση τιμή ευρώ/κιλό την πενταετία αναφοράς.
Ο υπολογισμός της ασφαλιστικής εισφοράς του 2014 γίνεται με βάση τη μέση τιμή της πενταετίας 2008-2012 και του 2013 με βάση τη μέση τιμή της πενταετίας 2007-2011.
Με δεδομένο τον τρόπο υπολογισμού της ασφαλιστικής εισφοράς είναι λογικό κάθε χρόνο οι ασφαλιστικές εισφορές να εξαρτώνται από την εξέλιξη των τιμών των προϊόντων την πενταετία αναφοράς, αλλά και την πιθανή διαφοροποίηση της μέσης παραγωγής.
Σε αρκετές περιπτώσεις η διαφοροποίηση του ασφάλιστρου οφείλεται στην αποδοχή εκ μέρους των υπηρεσιών και του διοικητικού συμβουλίου του ΕΛΓΑ των γραπτών και προφορικών προτάσεων αγροτικών φορέων για διαφοροποίηση της μέσης στρεμματικής παραγωγής αλλά και της μέσης τιμής κάποιων προϊόντων γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση ή μείωση του ασφαλίστρου και στην περίπτωση ζημιάς την ανάλογη αύξηση ή μείωση της αποζημίωσης, αφού η τιμή ασφάλισης του προϊόντος είναι ίδια με την τιμή αποζημίωσης.
Με βάση τα παραπάνω για το 2014 δεν υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις των ασφαλίστρων για τα βασικά προϊόντα για τα δε προϊόντα ζωικής παραγωγής δεν υπάρχει καμμία μεταβολή.
Τέλος, είναι γνωστό ότι με βάση το σχεδιασμό της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων και της διοίκησης του ΕΛΓΑ ύστερα από την εμπειρία των τεσσάρων χρόνων λειτουργίας του συστήματος με βάση τον Ν. 3877/2010 και την ολοκλήρωση της αναλογιστικής μελέτης που ανατίθεται τις επόμενες ημέρες θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τις αναγκαίες βελτιώσεις στο σύστημα της ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής, ώστε αυτό να είναι πιο δίκαιο όσον αφορά στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών και να καλύπτονται περισσότεροι κίνδυνοι ζημιών.
Είναι αυτονόητο ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν ύστερα από ανοιχτό διάλογο με τους αγρότες και τους αγροτικούς φορείς όλης της χώρας.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα