Χορήγηση αδειών γιά κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εντός ή πλησίον κατοικημένων τόπων

Αγροτικά /

Η διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς ανακοίνωσε, ότι έχει εκδοθεί η ΚΥΑ με αριθμ. 940/81279(ΦΕΚ Β’ 2741/04-08-2017) που καθορίζει την διαδικασία για την χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι να υποβάλλουν αίτηση στην ΔΑΟΚ Κιλκίς μέχρι και 4-12-17 που είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.