Από την αρχή «χώλαινε» εμφανώς το πρόγραμμα απονιτροποίησης

Αγροτικά /

Γράφει ο Βαγγέλλης Αποστολίδης

Τις εμφανείς αδυναμίες-αδικίες και σκοπιμότητες, που επικράτησαν από πλευράς του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων ΥΠΑΓΑΤ, ζητήματα που αφορούν στην εφαρμοφή του προγράμματος της απονιτροποίησης αναδεικνύει η ανακοίνωση, που εξέδωσε προσφάτως η πανελλήνια ομοσπονδία γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ), κάνοντας παράλληλα λόγο περί προσπάθειας «διασώσεως» της επίμαχης δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού απο γεωργική δραστηριότητα», υπό συνθήκες πίεσης λόγω «των στενών χρονικών περιθωρίων».
Σκοπιμότητες, που επί της ουσίας ήταν προφανείς ευθύς εξαρχής, καθώς αποσκοπούσαν στο να ενταχθούν στο πρόγραμμα όσο το δυνατόν περισσότεροι παραγωγοί.

Μία λογική που οδήγησε τις εξελίξεις και αρκετούς παραγωγούς προς την κατευθυνση να δηλωθούν αμφιβόλου δυνατότητας άρδευσης εκτάσεις, να ακολουθήσουν καταγγελίες που οι πληροφορίες μας τις θέλουν να έχουν κατατεθεί σε σημαντικό μέρος από Κιλκισιώτες ενδιαφερομένους και εν τέλει να έχουμε την έκδοση στις 27.4.18 υπουργικής εγκυκλίου από πλευράς του ΥΠΑΓΑΤ γιά την διενέργεια προενταξιακών ελέγχων γιά την εν λόγω δράση και την ταυτόχρονη αποστολή στις κατά τόπους ΔΑΟΚ των περιφερειακών ενοτήτων, του προβλεπομένου στην εγκύκλιο δείγμα ελέγχου με τους προς ένταξη δικαιούχους.

Ενα περιορισμένο και μικρό δείγμα που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να είναι πλήρως αντιπροσωπευτικό και κατά συνέπεια δίκαιο, που επί της ουσίας θα λειτουργήσει διαδικαστικά, ήδη τα σχετικά έγγραφα κατατίθενται στην ΔΑΟΚ του Κιλκίς καθώς το περιθώριο λήγει την προσεχή Δευτέρα ενώ ο έλεγχός τους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 25 Μαϊου.

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση της ΠΟΓΕΔΥ έχει ως εξής:

« Εκδόθηκε πρόσφατα η με αρ.πρωτ. 1131/52414/27-04-2018 εγκύκλιος του Υπ.Α.Α.Τ. με θέμα την «Διεξαγωγή προενταξιακών ελέγχων στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020». Ταυτόχρονα σχεδόν οι Δ.Α.Ο.Κ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας έλαβαν και το προβλεπόμενο στην εγκύκλιο δείγμα έλεγχου με τους προς ένταξη δικαιούχους της σχετικής δράσης 10.01.04.

Η ομοσπονδία μας θεωρεί ότι όταν κάποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για την ουσιαστική επιτυχία ενός προγράμματος / δράσης οφείλει εξ αρχής να προβλέψει κάποια σημαντικά και οφθαλμοφανή σημεία. Συγκεκριμένα επισημαίνουμε τα κάτωθι:

1. Ήταν ατυχέστατη επιλογή το «άνοιγμα» για διορθώσεις της ΕΑΕ 2017 τον περασμένο Οκτώβριο – Νοέμβριο κατά το οποίο έγιναν αποδεκτές και «διορθώσεις» στ΄ αρδευόμενα αγροτεμάχια. Η συγκεκριμένη κίνηση θεωρήθηκε κάλεσμα για «βάπτισμα» όλων των αγροτεμαχίων ως αρδευομένων.

2. Η μη πρόβλεψη πεδίου στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την/ τις άδειες χρήσης νερού από τις υπηρεσίες υδάτων που επικαλείται ο υποψήφιος σε τι αποσκοπούσε; Δεν θα έπρεπε εξ αρχής να «ανεβαίνει» στην εφαρμογή η/οι άδεια/-ες ή έστω ο/οι αριθμός/-οί;

3. Το γεγονός ότι η βεβαίωση απ’ τους φορείς συλλογικών δικτύων άρδευσης (π.χ. Γ.Ο.Ε.Β, Τ.Ο.Ε.Β, ΔΗΜΟΥΣ) δεν προβλέπεται με συγκεκριμένο δεσμευτικό υπόδειγμα και με συγκεκριμένα πεδία (π.χ. χαρτογραφικά αρδευόμενων αγροτεμαχίων, βεβαίωση μη οφειλής, άδεια/ες χρήσης νερού του συλλογικού δικτύου η ο αρ. πρωτ. αίτησης έκδοσής της, κλπ) δεν αποτελεί ένα ακόμη γκρίζο σημείο;

4. Από τη στιγμή που δέχεται το Υπ.Α.Α.Τ. τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης έκδοσης άδειας χρήσης νερού, δεν θα έπρεπε – κατ αντιστοιχία της παρατήρησής μας για την άδεια – να απαιτείται να υπάρχει ανηρτημένο στην εφαρμογή το αντίγραφο της αίτησης ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα καλύπτονται από την προς έκδοση άδεια;

5. Είναι θεμιτό και νόμιμο να δέχεται το Υπ.Α.Α.Τ. ιδιωτικό συμφωνητικό για χρήση υδροληψίας άλλου παραγωγού; Που προβλέπεται αυτό στην σχετική νομοθεσία; Όπως επισημαίνεται και στην προαναφερόμενη εγκύκλιο, υπάρχει διαδικασία για την συνεκμετάλλευση γεωτρήσεων και κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να έχει ακολουθηθεί πριν την έναρξη του προγράμματος (π.χ. με την κατάθεση σχετικής αίτησης τροποποίησης της υπάρχουσας άδειας χρήσης του άλλου παραγωγού για συνεκμετάλλευση όπως κατ΄ αναλογία συμβαίνει για τις αιτήσεις για την έκδοση άδειας χρήσης νερού).

6. Σε ότι αφορά την δομή και βαθμολογία του προγράμματος δεν θα μπούμε στην ουσία του καθώς είναι πολύ αργά πλέον, αλλά εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται άδικο για τους μικρούς παραγωγούς.

Βέβαια όλα τα ανωτέρω θα είχαν αποφευχθεί εάν οι πολιτικές ηγεσίες είχαν ειλικρινή διάθεση διαλόγου με τους υπηρεσιακούς, επαγγελματικούς και συνδικαλιστικούς φορείς; Αν αυτού το Υπ.Α.Α.Τ., έχοντας ουσιαστικά αποκλείσει τις Δ.Α.Ο.Κ. απ’ τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα 10 και 11, τις καλεί τώρα να «βγάλουν το φίδι απ την τρύπα» και να παραδώσουν στους ιδιώτες κ στον ΟΠΕΚΕΠΕ λευκές περιστερές τους παραγωγούς και την δράση. Με τον τρόπο αυτό ευελπιστεί ότι θα πετύχει «με ένα σμπάρο, δύο τρυγόνια». Δηλαδή, κάνουν δουλειά οι ΔΑΟΚ; Αυτές είναι οι κακές… εγώ (το Υπ.Α.Α.Τ.) τι άλλο να έκανα για εσάς;

Δεν κάνουν δουλειά; Αυτές είναι ανίκανες (ας μην έχουν εργαλεία σαν κι αυτά που περιγράψαμε κ πρέπει να αυτοσχεδιάσουν)…. Εγώ (πάλι το Υπ.Α.Α.Τ.) αμαρτία ουκ έχω. Δυστυχώς αυτή είναι η ουσία σε μία ακόμη αποτυχημένη προσπάθεια μετά την περσινή παταγώδη αποτυχία της δράσης 11 (Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία). Είναι ένα περίεργο παιχνίδι απόσεισης ευθυνών και στοχοποίησης άλλων (blame game).

Εμείς ως Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ βεβαιώνουμε τους παραγωγούς ότι οι συνάδελφοί μας Γεωπόνοι στο Υπ.Α.Α.Τ. και στις Δ.Α.Ο.Κ., θα κάνουν ότι περνάει απ΄ το χέρι τους για την «διάσωση» της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» , αλλά δυστυχώς τα περιθώρια είναι πλέον πολύ στενά».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα