Βιολογική γεωργία: Έως 31 Ιουλίου η σύναψη σύμβασης με γεωπόνο

Αγροτικά /

Εως τις 31 Ιουλίου θα πρέπει να έχουν συνάψει σύμβαση με γεωπόνο ή γεωτεχνικό οι δικαιούχοι της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του γενικού γραμματέα κοινοτικών πόρων, Χαράλαμπου Κασίμη.

Η συγκεκριμένη δέσμευση, δεν ισχύει όταν ο δικαιούχος υπάγεται ο ίδιος στον κλάδο ΠΕ γεωπόνων ή ΤΕ τεχνολόγων γεωπονίας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται, να καταθέσει επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου του στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω του ΠΣ, έως 31 Ιουλίου.