Θερινή ώρα από τις 29 Μαρτίου

Γενικά /

Τίθεται σε εφαρμογή από την Κυριακή 29-3-20 η θερινή ώρα.

Έτσι, στις 3 το πρωί της ανωτέρω ημερομηνίας οι δείκτες των ωρολογίων πρέπει να μετακινηθούν μιάν ώρα μπροστά, στις 4.

Η θερινή ώρα θα ισχύσει έως την Κυριακή 25-3-20.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα