Θέματα των καθηγητών του νομού «τέθηκαν» από την ΕΛΜΕ στην ΔΔΕ

Γενικά /

Με τον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κιλκίς Κωνσταντίνου Αθανασόπουλο συναντήθηκε, την Τετάρτη 14.2.18, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΜΕ Κιλκίς.

Την συνάντηση απασχόλησαν θέματα των εκπαιδευτικών του νομού, μονίμων και αναπληρωτών.

Ειδικότερα συζητήθηκαν:

-Προτάσεις της ΕΛΜΕ για την πολιτική των (μη) διορισμών.

-Θέματα λειτουργίας σχολικών μονάδων.

-Η θέση του κλάδου για το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών.

Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το επίπεδο και το περιεχόμενο του διαλόγου, τονίζοντας την βούλησή τους να προωθηθούν όλα τα ανωτέρω.