Σχολή διαιτησίας πετοσφαίρου διοργανώνει ο σύνδεσμος διαιτητών πετοσφαίρισης Μακεδονίας (ΣΥΔΠΕΜ)

ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΤΗΣΙΑΣ ΒΟΛΛΕΥ

Η σχολή θα λειτουργήσει από την Παρασκευή 8 έως και την Κυριακή 10.5.15, σε αίθουσα του πνευματικού κέντρου Γιαννιτσών (οδός Χατζηδημητρίου, δίπλα στο δημαρχείο).
Οι υποψήφιοι διαιτητές θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους,να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες Ε.Ε και να μην έχουν καταδικαστεί για
αδικήματα που σαφώς περιγράφοντε στον Ν.2725/99.
Οι υποψήφιοι διαιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ημέρα έναρξης της σχολής φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, φωτοτυπία τίτλου σπουδών, ποινικό μητρώο.
γενικής χρήσης δ) 30Ε για τα έξοδα της σχολής.
Αιτήσεις στο φαξ 2381082712 και στο email sydpem@gmail.com
Πληροφορίες στο www.sydpem.blogspot.com
Χρήσιμα τηλέφωνα 6974396865 cosmote,6983921203 w up,6936994952 cosmote
6974911258 cosmote,6972201718 w up.