Σχέδια βελτίωσης: Δραματική μείωση εγκρίσεων στον νομό

Αγροτικά /

Γράφει ο Βαγγέλλης Αποστολίδης

Εντυπωσιακή μείωση του αριθμού των Κιλκισιωτών παραγωγών των οποίων τα σχέδια βελτίωσης έλαβαν έγκριση να χρηματοδοτηθούν μέσω του σχετικού προγράμματος για τις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 καταγράφει η πρόσφατη ανακοίνωση-δημοσίευση των δικαιούχων από πλευράς του αρμοδίου υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων.

Και τούτο διότι από τα 301 τελικώς σχέδια βελτίωσης που υποβλήθηκαν προς έγκριση προέκυψαν μόνον 109 δικαιούχοι στο μέτρο 4.1.1 και 13 δικαιούχου στο μέτρο 4.1.3 και 149 επιλαχόντες, ενώ απορρίφθηκαν 40 ( 36 και 4 αντιστοίχως) εξ αυτών, καταγράφοντας μία πτώση της τάξεως του 50% σχεδόν σε σχέση με την προηγούμενη προκήρυξη του 2010 όταν απ ό τα 368 υποβληθέντα σχέδια βελτίωσης είχαν εγκριθεί τα 224 εξ αυτών.

Μία σίγουρα αρνητική εξέλιξη για τους παραγωγούς της περιφερειακής μας ενότητας και την τοπική οικονομία, καθώς μικραίνει τον αριθμό των αγροτών που θα βελτιωθούν επιχειρησιακά και παράλληλα μειώνει σημαντικά το ύψος των επενδύσεων που προσφέρουν οι χρηματοδοτήσεις από τα δύο μέτρα δράσεις του εν λόγω προγράμματος.

Ένα πρόγραμμα το οποίο εξακολουθεί να είναι ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για τους αγρότες μας παρά τις παραδοξότητες που συναντά στην εφαρμογή του στην πατρίδα μας κυρίως λόγο της μεγάλης χρονικής καθυστέρηση που καταγράφεται από την περίοδο σύνταξης του σχεδίου μέχρι την τελική εφαρμογή του, όπως συνέβη με το προηγούμενο πρόγραμμα, το οποίο προκηρύχθηκε το 2010 και τα σχέδια βελτίωσης υλοποιήθηκαν το 2015 έχοντας ξεπερασθεί σε αρκετές περιπτώσεις από τις εξελίξεις.

Θυμίζουμε ότι το τρέχον πρόγραμμα προκηρύχθηκε αρχικώς με σχετική υπουργική απόφαση τον Δεκέμβριο του 2017 και ύστερα από πέντε !! παρατάσεις επέτρεψε την υποβολή των σχετικών φακέλων τον Οκτώβριο του 2018 προβλέποντας την αξιολόγηση τους για τον Μάρτιο του 2019 για να σταματήσει και νά επαναπροκηρυχθεί τον Οκτώβριο του 2019 και να έχουμε εν τέλει τα αποτελέσματά του πρίν μερικές ημέρες τον Ιανουάριο του 2020 με την έγκριση για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 2.199 σχεδίων βελτίωσης.

Εχοντας ως προυποθέσεις την χρηματοδότηση ανά περιφέρεια και τις μοριοδοτήσεις με βάση κριτήρια τις βιολογικές καλλιέργειες ,υην ολοκληρωμένη διαχείρηση την ύπαρξη ομάδων παραγωγών, τις φυτείες εξωθώντας τις βάσεις έγκρισης σε υψηλά όρια, με αποτέλεσμα να εγκριθούν περισσότερα σχέδια βελτίωσης από περιοχές όπως της Ημαθίας, Πέλλας, Χαλκιδικής και να πιεσθούν άλλες όπως η δική μας περιφερειακή ενότητα, η οποία έτσι κι αλλιώς περιελάμβανε μικρής εμβέλειας σχέδια βελτίωσης.

Στο παραπάνω εάν προσθέσετε και το γεγονός ότι παρατηρήθηκαν προβλήματα στην κατάρτιση των φακέλων σε βασικά έγγραφα των, όπως για παράδειγμα στις φορολογικές ενημερότητες εξηγείτε ουσιαστικά το πώς διαμορφώθηκε αρνητικά για την ενότητα μας η κατάσταση φέρνοντας γκρίνια στις τάξεις των παραγωγών, οι οποίες δεν μπορούν να ανατραπούν μέσω των ενστάσεων οι οποίες έχουν υποβληθεί, καθώς για την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας προβλέπει πόρους ύψους 210 εκατομμυρίων ευρώ, που δεν μπορούν να αλλάξουν δραματικά τον συσχετισμό των αριθμών γνωρίζοντας ότι η μέση χρηματοδότηση ενός σχεδίου βελτίωσης είναι στα 200.000 ευρώ.

Παρά ταύτα οι επενδύσεις στον αγροτικό τομέα μέσω των σχεδίων βελτίωσης θα φέρουν δυνητικά στην ενότητα μας σημαντικούς επενδυτικούς πόρους ύψους 6.481.8875 ευρώ για τους 109 δικαιούχους φυσικά πρόσωπα στο μέτρο 4.1.1 και 367.329 ευρώ στους 13 δικαιούχους του μέτρου 4.1.3 και 1.170.410 ευρώ στα τέσσερα εκ Παιονίας συλλογικά σχήματα δικαιούχων σε περίπτωση που εκτελεσθούν στο σύνολο τους, όπως ουσιαστικά συνέβη στο προηγούμενο πρόγραμμα, το οποίο είχε υλοποιηθεί έστω και κατά ένα μέρος από το σύνολο των δικαιούχων στην ενότητα μας.

Ευελπιστώντας και πιέζοντας ταυτοχρόνως ο καθένας από το πόστο του να αλλάξουν υπέρ των παραγωγών του νομού μας τα δεδομένα για την έγκριση των επιλαχόντων του προγράμματος προσφέροντας την δυνατότητα ένταξης περισσοτέρων Κιλκισιωτών στα σχέδια βελτίωσης.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Είναι εντάξει να φοβάσαι

Έγραφα μέσα στο Σαββατοκύριακο ένα εντελώς διαφορετικό κείμενο για σήμερα. Ένα κείμενο που αφορούσε εκείνους τους συμπολίτες μας που τους […]