Η νέα σύνθεση της συντονιστικής επιτροπής Κιλκίς των ΑΝΕΛ

ΑΝΕΛΛ ΣΗΜΑ

Συγκροτήθηκε η νέα συντονιστική επιτροπή περιφερειακής ενότητας Κιλκίς των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, με την ακόλουθη σύνθεση:

Συντονίστρια, Ελισάβετ Γεωργιάδου.

Γραμματέας, Κυριάκος Ανανιάδης.

Ταμίας, Βασίλειος Μάτσκος.

Μέλη, Κωνσταντίνος Βασιλειάδης, Σπυρίδων Νικολαΐδης.