ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ:ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Στην λειτουργία του νοσοκομείου Κιλκίς αλλά και του νοσοκομείου-κέντρου υγείας Γουμένισσας στα δεδομένα που υπάρχουν σε όλους τους τομείς τους, στην αντιμετώπιση των τελευταίων κρίσεων κυρίως λόγω του Προσφυγικού, στις ενέργειες που έχουν γίνει, ώστε αυτά να μεταβληθούν προς το καλύτερο, ούτως ώστε να ανταποκριθεί στον ρόλο του ως δημόσιου οργανισμού υγείας, αλλά και στον στρατηγικό σχεδιασμο του, ώστε αυτο να δραστηριοποιηθεί ανταπτυξιακώς, μετά από μία μακρά πτωτική και στατική περίοδο τα χρόνια της κρίσης, παρουσίασε σε ειδική συνέντευξη Τύπου η δοικήτρια του ιδρύματος Μαρία Βλάχου, από κοινού με τον υποδιοικητή και αρμόδιο γιά την διοίκηση του ιδρύματος στην Γουμένισσα Γιάννη Τσαμαδιά, τον πρόεδρο της επιστημονικής επιτροπής του νοσοκομείου Κιλκίς Θεόδωρο Μπαλαμπανίδη και τον διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας Γεώργιο Καρακώστα.

Μία εξόχως διεξοδική παρουσίαση, που περιελάμβανε όλα τα επί μέρους στοιχεία, τις αδυναμίες και τα πλεονεκτήματα που διαθέτει ως περιφερειακό νοσηλευτικό ίδρυμα, το έργο που έχει πραγματοποιηθεί, τα στοιχεία του νέου προϋπολογισμού που κινείται αυξητικά κοντά στα 5.000.000 ευρώ αλλά και τις ευκαιρίες που προσέφερε η αντιμετώπιση του Προσφυγικού Ζητήματος να «επουλώσει» το νοσοκομείο πολλές από τις «πληγές» του όχι μόνο σε επίπεδο πρόσβασης σε χρηματοδοτήσεις, κρατικές, Υπατης Αρμοστείας προσφύγων, Ευρωπαϊκής Ενωσης μέσω σχετικών προγραμμάτων.

Μάλιστα γιά τον τελευταίο τομέα έγινε ειδική μνεία με την κ. Βλάχου και τον κ. Μπαλαμπανίδη, που επιδίωξαν να αναδείξουν την πραγματικά συγκινητική προσφορά των Κιλκισιωτών και φορέων εκτός των ορίων του νομού στο νοσοκομείο, και η οποία συνεχίζεται στις ημέρες μας και ευχή όλων είναι να συνεχισθεί καθώς μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικώς στην λειτουργία των δομών υγείας.

Παράλληλα έγινε αναφορά και στα δεδομένα πρόσληψης νέου μονίμου ιατρικού προσωπικού που έχει ξεκινήσει και σταδιακώς θα ενισχυθεί περαιτέρω, καθώς πρακτικώς αποτελούσε το μεγαλύτερο πρόβλημα σε επίπεδο νομού, αλλά και σε μία άλλη σειρά από ζητήματα και θέματα, που αφορούν στο νοσοκομείο όπως, γιά παράδειγμα η σύνδεση με το φυσικό αέριο, που ακόμη εκκρεμεί, καθώς η πρώτη προκήρυξη γιά την εύρεση παρόχου απέβη άκαρπη λόγω ανυπαρξίας ενδιαφέροντος, και όπως όλοι ελπίζουν θα λυθεί με την προκήρυξη το αμέσως προσεχές διάστημα της νέας που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα αναδείξει πάροχο προσφέροντας δυνατότητα μείωσης του λειτουργικού κόστους με αυξημένη οικονομική λειτουργία.

Περισσότερα και αναλυτικότερα στοιχεία τόσο από την παρουσίαση, όσο και από τις ερωτήσεις στα δημοσιογραφικά ερωτήματα που ετέθησαν και στις απαντήσεις που εδόθησαν στο βίντεο από την συνέντευξη Τύπου.

Εξαιρετική ανάλυση της κατάστασης μαζί με προτεινόμενες λύσεις από την διοικήτρια Μ.Βλάχου