Συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στο Κιλκίς

Γενικά /

Το μέλλον και η αναβάθμιση του επαγγέλματος των λογιστών-φοροτεχνικών, που προβλέπουν ρητά οι υφιστάμενες επί μακρόν ειδικές διατάξεις, καθώς και τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22.3.18 στο Κιλκίς.

Με οικοδεσπότη τον φιλόξενο πρόεδρο της Ε.Φ.Ε.Ε. Ν. Κιλκίς κ. Παναγιώτη Πιστικούδη και με την παρουσία των προέδρων της Ε.Φ.Ε.Ε. Ν. Ημαθίας κ. Στέργιου Ζυγουλιάνου και της Ε.Φ.Ε.Ε. Ν. Πέλλας κ. Ιωάννη Σουπιάδη, καθώς και πολλών συναδέλφων λογιστών-φοροτεχνικών από όμορους νομούς, το διοικητικό συμβούλιο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. απασχόλησε μία ατζέντα καίριων θεμάτων, καθώς αυτή την χρονική περίοδο διαμορφώνονται οι συνθήκες που θα καθορίσουν τις προοπτικές και το μέλλον του κλάδου.

Το πάγιο αίτημα του κλάδου για μετατροπή του σε ΝΠΔΔ και η επανεξέταση του κώδικα δεοντολογίας λογιστών-φοροτεχνικών, τον οποίο ως γνωστόν το Ο.Ε.Ε., έχει θέσει σε διαβούλευση, συζητήθηκαν ιδιαίτερα και τέθηκαν οι προτεραιότητες, που θα επιτρέψουν την υλοποίησης αυτών των δύο στόχων.

Όπως επισήμανε ο πρόεδρος της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κ. Βασίλης Καμπάνης ανακεφαλαιώνοντας τα αποτελέσματα της καταστατικής και τακτικής γενικής συνέλευσης της Ομοσπονδίας (που έγινε στην Αθήνα στις 1-3 Δεκεμβρίου), η συμμετοχή στην τροποποίηση του καταστατικού ήταν πρωτοφανής, καθώς πάνω από 20 Σύλλογοι κατέθεσαν σχετικές προτάσεις, η διαδικασία ήταν άψογη συνδικαλιστικά και δημοκρατικά και καθοριστική για την διοίκηση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Ήταν η πρώτη τροποποίηση του καταστατικού της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. έπειτα από την πάροδο άνω των δέκα ετών από την προηγούμενη.

Η πρόταση που αφορούσε στο ΝΠΔΔ συγκέντρωσε περίπου το 75% των παριστάμενων συμμετεχόντων στην καταστατική συνέλευση και κατά την άποψη όλων των μελών του διοικητικό συμβούλιο, αυτό το ποσοστό δίνει το «πράσινο φως» στην διοίκηση της Ομοσπονδίας να προωθήσει το ζήτημα τεκμηριωμένα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο συζήτησε την ανάγκη με την ευκαιρία της διαβούλευσης του κώδικα δεοντολογίας των λογιστών φοροτεχνικών, να αναδειχθούν και να συμπεριληφθούν κομβικά σημεία, που απουσιάζουν από τον υφιστάμενο, με γνώμονα την θωράκιση της ανεξαρτησίας του επαγγέλματος, στο πλαίσιο αρχών, κανόνων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, όπως έχει προβλέψει ο νομοθέτης στην αιτιολογική έκθεση κατά την ψήφιση των διατάξεων του άρθρου 17 του νόμου https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1893842/2010 για την πιστοποίηση, την ψηφιακή υπογραφή και την ελεγκτική του υποχρέωση σε ό,τι αφορά την φορολογική αναμόρφωση με τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες.

Ενόψει αυτών η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θα καταθέσει μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία της διαβούλευσης, το κείμενο σε σχέση με τις προαναφερόμενες κατευθύνσεις.

Επίσης, το ΔΣ απασχόλησε η δραστηριότητα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. από τις αρχές Δεκεμβρίου και έπειτα και στο πλαίσιο αυτό ο κ. Καμπάνης πραγματοποίησε απολογισμό δράσεων, υπογραμμίζοντας πως η διοίκηση της Ομοσπονδίας μεταξύ άλλων επικαιροποίησε τα 71 αιτήματα-θέσεις της, τα οποία αποτελούν «μπούσουλα» και για πολλούς άλλους φορείς.

Ακόμη, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, απασχόλησε η υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων και των φορολογικών δηλώσεων, όπως το ζήτημα αυτό έχει τεθεί με επιχειρήματα στο σχετικό υπόμνημα προς την ΑΑΔΕ στο πλαίσιο της παρουσίασης του ανασχεδιασμού του νέου εντύπου Ε3.

Πρόκειται για την ανοχή, που επιτρέπει την δήθεν υπογραφή των δηλώσεων και του Ε3, ότι δηλαδή «συντάχτηκε από τον ίδιο τον επιχειρηματία», ενώ στην πραγματικότητα την συνέταξε ο «κρυπτόμενος» λογιστής-φοροτεχνικός.

Για το λόγο αυτό το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ενόψει και του ότι πλέον το Ε3 εναρμονίζεται με τα ΕΛΠ, να επαναπροτείνει την κατάργηση του άρθρου 38 του νόμου https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1792873/2000 και την προσαρμογή αυτής της διάταξης με τις διατάξεις του ν.https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/6604308/2014 (ΕΛΠ), όπου στο άρθρο 5, παρ. 4 προβλέπεται ότι: «Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις κάθε οντότητας που υπόκεινται στον παρόντα νόμο, προ της έκδοσής τους, εγκρίνονται κατά περίπτωση από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της οντότητας και υπογράφονται από το εξουσιοδοτημένο μέλος (μέλη) του και τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή για τη σύνταξη αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».

Περαιτέρω ορισμένα από τα θέματα και τις αποφάσεις, που συζήτησε και έλαβε το διοικητικό συμβούλιο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. είναι τα ακόλουθα:

– Η ένταξη στην Ομοσπονδία των εναπομείναντων 5-6 Συλλόγων, Λογιστών-Φοροτεχνικών από διάφορα σημεία της χώρας.

– Διατύπωσε την αντίθεση του στην όποια πρόθεση αύξησης του ποσού των τριάντα (30) ευρώ, που αφορά στο δικαίωμα παρακολούθησης της αναγκαίας εκπαίδευσης των Λογιστών-Φοροτεχνικών και καταβάλλεται στο Ο.Ε.Ε.

– Καθορίστηκε ο προγραμματισμός πραγματοποίησης Φορολογικών Πανοραμάτων στο δίμηνο Απριλίου-Μαΐου 2018 στις περιοχές της Καβάλας, Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου. Η συμμετοχή των λογιστών-φοροτεχνικών στα συγκεκριμένα Φορολογικά Πανοράματα θα είναι δωρεάν.

– Αναλύθηκαν οι μεταβολές που προβλέπει η οδηγία της Ε.Ε. περί GDPR (General Data Protection Regulation ή αλλιώς Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. από το 2004 έχει προτείνει τον τρόπο ηλεκτρονικής πιστοποίησης του κλάδου και ηλεκτρονικής ασφάλειας των δεδομένων, των πελατών των λογιστών, αλλά και των βάσεων δημόσιων φορέων. Απαιτείται άμεσα και χωρίς κόστος στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας των εισφορών των λογιστών-φοροτεχνικών στο Ο.Ε.Ε. να ολοκληρωθεί η διαδικασία με το θέμα της ηλεκτρονικής υπογραφής.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα