Συνεδριάζει την Πέμπτη το δημοτικό συμβούλιο Παιονίας

Γενικά /

Δημόσια διπλή τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Παιονίας θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων «Ιωάννης Καρακασίδης», την Πέμπτη 14.11.19, στις 6 το απόγευμα θα έχει την πρώτη – ειδική συνεδρίαση για την ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (στοχοθεσία), έτους 2020 ενώ στις 6.30 το απόγευμα για συζήτηση και λήψη απόφασης για 14 θέματα.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1. Ορισμός αιρετού για την συγκρότηση της Δημοτικής επιτροπής παιδείας.

2. Καθορισμός δικαιούχων αποζημίωσης για συμμετοχή στις συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Εκλογή (2) δύο δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή, για τη λειτουργία της ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο.

4. Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου – Αντιπροέδρου Νομικού Προσώπου Υγείας Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης του Δήμου.

5. Έλεγχος της υλοποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Παιονίας, οικ. Έτους 2019 και υποβολή έκθεσης Γ΄ τριμήνου.

6. 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 .

7. Επιλογή τράπεζας για διαχείριση διαθεσίμων του Δήμου.

8. Παραχώρηση χώρων του ΓΕΛ Γουμένισσας στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας.

9. Έγκριση προμήθειας τεσσάρων (4) ημιφορτηγών για τις ανάγκες του Δήμου (μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ).

10. Κοπή δένδρων στον Δήμο μας.

11. Παράταση μίσθωσης ξύλευσης συστάδων.

12. Εξαγορά δημόσιου κτήματος με Α.Β.Κ. 621 στον οικισμό Γουμένισσας.

13. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Σημειακές Τεχνικές Παρεμβάσεις συντηρήσεις τεχνικών υποδομών οικισμών ΔΕ Πολυκάστρου»

14. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Αναπλάσεις διαμορφώσεις δημοτικών χώρων ΔΕ Πολυκάστρου»

Περισσότερα
Δείτε ακόμα