Συνεδριάζει την Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς

Πολιτική /

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα, την Δευτέρα 13.8.18 στις 7 το απόγευμα για συζήτηση και λήψη απόφασης για 12 θέματα.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 209/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς: «Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης: «Σημειακή αποκατάσταση βλαβών και τρωτών σημείων στα σχολικά κτίρια του 2ου Λυκείου Κιλκίς και Δημοτικού σχολείου Χέρσου, Δήμου Κιλκίς» Π/Υ: 257.400,00 €, στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις», Τροποποίηση [3η] Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση [20η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2018″, ως προς το σκέλος Β.3 του αποφασιστικού μέρους αυτής, και λήψη νέας απόφασης
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών σύνδεσης – επέκτασης – παραλλαγής στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ (ΦΟΠ) για την ηλεκτροδότηση της Γ. Καπέτα και την υποδομή ηλεκτροδότησης για την Εμποροπανήγυρη στο Κιλκίς και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 187/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έγκριση εκτέλεσης εργασιών σύνδεσης – επέκτασης – παραλλαγής στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ (ΦΟΠ), καθορισμός τρόπου κάλυψης δαπάνης και αποδοχή όρων και προϋποθέσεων για την ηλεκτροδότηση της Γ. Καπέτα και της υποδομής ηλεκτροδότησης για την Εμποροπανήγυρη στο Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών σύνδεσης – επέκτασης – παραλλαγής στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ (ΦΟΠ) και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 221/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έγκριση εκτέλεσης εργασιών σύνδεσης – επέκτασης – παραλλαγής στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ (ΦΟΠ), καθορισμός τρόπου κάλυψης δαπάνης και αποδοχή όρων και προϋποθέσεων
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2018 [στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)] |σύμφωνα με τη Μεταβατική διάταξη του άρθρου 9 της ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’) Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των OTA και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA – θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA|
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έγκριση παράτασης [2η] προθεσμίας περαίωσης του Έργου: «Υπογειοποίηση καλωδίων Εμποροπανήγυρης Κιλκίς στην οδό Γ. Καπέτα στην πόλη του Κιλκίς Δ.Ε. Κιλκίς» [ΑΜ: Μ3/2017 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 344.999,87€]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «Υπογειοποίηση καλωδίων Εμποροπανήγυρης Κιλκίς στην οδό Γ. Καπέτα στην πόλη του Κιλκίς Δ.Ε. Κιλκίς» [ΑΜ: Μ3/2017 Δ.Τ.Υ.]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επεμβάσεις σε Σχολικά Κτίρια Δ.Ε. Γαλλικού» [ΑΜ: Μ13/2015 Δ.Τ.Υ.]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έγκριση υλοποίησης μουσικής εκδήλωσης στο «River Party» στη Δημοτική Ενότητα Γαλλικού
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Έγκριση υλοποίησης εκδηλώσεων Εμποροπανήγυρης Κιλκίς, έτους 2018
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της δημόσιας σύμβασης του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 της προτεινόμενης σύμβασης «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Κιλκίς και ΝΠΔΔ – ΝΠΙΔ έτους 2018» [Αρ. Ενιαίας Μελέτης: π26/2017 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 1.762.282,35 €]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Ανθρώπινες στιγμές

Εύσημα στον σπηλαιοφύλακα Κιλκίς Βασίλη Μακρίδη για την αναγόρευσή του σε δημότη Γρεβενών, σε αναγνώριση της συμβολής του στο εκεί […]

Με… «βαθειές ρίζες»

Πέρασαν δύο εβδομάδες, αλλά η συνέντευξη την οποία παραχώρησε στον «Μαχητή», εξακολουθεί να συζητείται και να προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις. Αν […]