Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς την Τετάρτη με τηλεδιάσκεψη

Γενικά /

Συνεδριάζει την Τετάρτη 10.3.21, με τηλεδιάσκεψη, στο δημοτικό κατάστημα, με ώρα έναρξης 5 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνει οκτώ θέματα, που θα συζητηθούν και είναι τα εξής:

Θέμα 1ο
Αναμόρφωση [2η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2021
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο
Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Δήμου Κιλκίς (Α΄ φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος), περιόδου 2019 – 2023
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης

Θέμα 3ο
Έγκριση Οριστικής Παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ( ΣΒΑΚ ) του Δήμου Κιλκις»
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης

Θέμα 4ο
Κατανομή κρατικής επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κιλκίς
Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κιλκίς

Θέμα 5ο
Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος δικαιοδοσίας Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 6ο
Έγκριση μεταβίβασης άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών (αιτ: Κουτσουρίδης Κλήμης του Ιωάννη)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 7ο
Έγκριση υποβολής πρότασης για την ονομασία του Κέντρου Υγείας Δροσάτου σε «Κέντρο Υγείας Δροσάτου – Κίμωνας Μωυσίδης»
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 8ο
Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο/δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση για γνωμοδότηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (χαλαζίτη) σε δημόσια περιοχή έκτασης 52,296 στρ. στη θέση «Τρελλή – Βόρεια» της Τ.Κ. Χρυσόπετρας, Δ.Ε. Γαλλικού του Δήμου Κιλκίς της Π.Ε. Κιλκίς. Φορέας εκμετάλλευσης του έργου: «ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.» (ΑΒΛ101)»» (υποκατηγορία Α2 – Ομάδα 5η: Εξορυκτικές δραστηριότητες με Α/Α 03)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Τα πραγματικά δεδομένα

Γράψαμε εκ παραδρομής, αναφερόμενοι στο ζήτημα που σχετίζεται με τις εξελίξεις γύρω από την παραχώρηση της Εγνατίας οδού σε ιδιώτες, […]

«Σφυρίζουν αδιάφορα»

«Μέσα σε λίγες μόνον ημέρες έπαθαν εκ νέου ζημιά τα φυτά καρπουζιού, που φυτεύτηκαν στην περιοχή των Αγιονερίων. Ο παγετός […]