Συνεδριάζει δια ζώσης την Πέμπτη το δημοτικό συμβούλιο Παιονίας

Γενικά /

Συνεδριάζει διά ζώσης δημόσια την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, στις 7 το απόγευμα το δημοτικό συμβούλιο Παιονίας στην αίθουσα συνεδριάσεων «Ιωάννης Καρακασίδης» του δήμου στο Πολύκαστρο.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνει εννέα θέματα, ανάμεσα στα οποία:

1. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

2. Έγκριση εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ-ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ-ΕΥΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ.

3. Υποβολή αιτήματος τροποποίησης της υπ’ αριθμ. Δ/3497/27-08-1999 απόφασης παραχώρησης Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως προς τη χρήση από χώρο ΚΑΠΗ σε χώρο στέγασης επαγγελματικής αποθήκης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας.

4. Υποβολή αιτήματος τροποποίησης της υπ’ αριθμ. Δ/3595/31-01-1997 απόφασης παραχώρησης Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως προς τη χρήση από χώρο πρασίνου σε χρήση για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας.

5. Τροποποίηση της 18/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και αποδοχής παράτασης συμβατικού χρόνου του Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα ΣΒΑΚ » μέχρι την 28-2-2023.

6. Πρόσληψη υδρονομέα άρδευσης έτους 2022 αρδευτικού δικτύου Αγίου Πέτρου-Μεσιάς.

7. Εκμίσθωση ακινήτου Κέντρου Νεότητας στον οικισμό Στάθης.

8. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 84/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Μείωσης δημοτικών τελών επιχειρήσεων στην ΒΙ.ΠΕ. Πολυκάστρου».

9. Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στο «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα