Συνεδριάζει κεκλεισμένων την Τρίτη το δημοτικό συμβούλιο Παιονία

Γενικά /

Συνεδριάζει διά ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) την Τρίτη 30.11.21, με ώρα έναρξης 6 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Παιονίας στην αίθουσα συνεδριάσεων «Ιωάννης Καρακασίδης» του δήμου στο Πολύκαστρο.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνει δέκα τέσσερα θέματα, ανάμεσα στα οποία:

1. Έγκριση 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021.

2. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από έξι (6) φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 49,98 MW της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΑΕ», που προτείνεται να εγκατασταθεί στις θέσεις «Ξηρόλακκος 2», «Ξηρόλακκος 3», «Ξηρόλακκος 6», «Ξηρόλακκος 8», «Ξηρόλακκος 13» και «Ξηρόλακκος 14», Τ.Κ. Βαφειοχωρίου, Δ.Ε. Πολυκάστρου, Δήμου Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία Α2).

3. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 17,533 MW της εταιρείας ΑΒΟ WIND HELLAS AE, που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «ΠΛΑΤΑΝΙΑ 1», του αγροκτήματος Πλατανιάς, Δήμου Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία Α2).

4. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 17,533 MW της εταιρείας ΑΒΟ WIND HELLAS AE, που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2», του αγροκτήματος Πλατανιάς, Δήμου Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία Α2).

5. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες ισχύος 54 MW, της εταιρείας με την επωνυμία « ENERFARM 3 M.A.E.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στις θέσεις «Κορφοβούνι» και «Μαύρη Πέτρα – Συνοικία» , των Δήμων Παιονίας και Κιλκίς,

6. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από πέντε (5) φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 44,98MW που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγρόκτημα Ηλιόφωτο, της ΔΕ Χέρσου του Δ. Κιλκίς ΠΕ Κιλκίς και συνοδού έργου την ηλεκτρική διασύνδεση με τον αδειοδοτημένο Υ/Σ Ανύψωσης Τάσης 33/400kV στη θέση Ποντοηράκλεια της ΔΕ Πολυκάστρου του Δ. Παιονίας ΠΕ Κιλκίς, της εταιρείας SURVEY ΚΙΛΚΙΣ SOLAR ΙΚΕ», που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2108597523

7. Γνωμοδότηση για την μελέτη του δασικού έργου με τίτλο «Ανάδειξη μονοπατιού Γαλάζια Λίμνη/Καταρράκτες-Κούπα».

8. Έγκριση διάνοιξης δασικής οδού Γ΄κατηγορίας στο δημοτικό δάσος Γουμένισσας (περιοχή Πενταλόφου).

9. Κάλυψη εξόδων κηδείας αδύναμων οικονομικά δημοτών.

10. Παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο μας, αντί ποινής.

11. Ορισμός Εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα υπό συγκρότηση Σχολικά Συμβούλια σε κάθε σχολική μονάδα της δημόσιας Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Παιονίας»

12. Ορισμός Εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα υπό συγκρότηση Σχολικά Συμβούλια σε κάθε σχολική μονάδα της δημόσιας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Παιονίας»

13. Διαγραφή παραγεγραμένων οφειλών της πρώην Κοινότητας Λιβαδίων.

14. Ανάκληση της αριθμό 6/2021 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης σχετικά με την «Πολυετή εκμίσθωση καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης μετά από καταγγελία της προηγούμενης μίσθωσης στο αγρόκτημα Αξιούπολης».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

«Εύκολες» αποφάσεις

Με απόφαση των δυο δημάρχων του νομού, λόγω του ισχυρού παγετού και της ανάγκης να αερίζονται συχνά οι αίθουσες διδασκαλίας, […]