Σύμφωνο συνεργασίας του ΕΒΕ Κιλκίς με την «Αυτοδιαχείριση»

Οικονομία /

Από το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο (ΕΒΕ) Κιλκίς ανακοινώθηκε, ότι υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων «Αυτοδιαχείριση», «με σκοπό», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «να προσφέρει σε όσους χρησιμοποιούν μουσική στις εγκαταστάσεις τους μέσα από το ρεπερτόριό της μία νόμιμη, ποιοτική και οικονομικά προσιτή λύση στο μείζον θέμα της είσπραξης των πνευματικών δικαιωμάτων και τους καλεί να αξιοποιήσουν τα οφέλη της συμφωνίας».

Η ανακοίνωση συνεχίζει και καταλήγει ως εξής:

«Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ισχύον αμοιβολόγιο της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ συμφωνήθηκε:

Για το έτος 2018
Σε κάθε μέλος του επιμελητηρίου Κιλκίς το οποίο θα προσχωρήσει στη παρούσα συμφωνία θα εφαρμόζεται έκπτωση 20% επί της προκύπτουσας συνολικής αμοιβής, εφόσον καταβληθούν τα αναλογούντα δικαιώματα για το έτος 2018, πλέον ΦΠΑ έως και της 15.12.2019.

Για το έτος 2019
Ομοίως θα εφαρμόζεται έκπτωση 15% επί της προκύπτουσας συνολικής αμοιβής, εφόσον καταβληθούν τα αναλογούνται δικαιώματα για το έτος 2019, πλέον ΦΠΑ έως και 30.01.2020.

Τα μέλη του Επιμελητηρίου Κιλκίς για να ενταχθούν και να αξιοποιήσουν προς όφελός τους το αμοιβολόγιο της διαπραγμάτευσης, πρέπει να είναι οικονομικά ενήμεροι σε αυτό. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2017 η κεντρική ένωση επιμελητηρίων (ΚΕΠ) είχε προχωρήσει με την «Αυτοδιαχείριση» σε αρμονική συνεργασία στην υπογραφή μιας πρωτοποριακής σύμβασης, η οποία διήρκεσε με απόλυτη επιτυχία για ένα έτος και εφαρμόστηκε σε όλη τη χώρα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν που υπάρξει στο μέλλον ομοειδή σύμβαση με ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, αυτές θα ισχύουν αναδρομικά και για όσους κάνουν χρήση της παρούσας.

Το επιμελητήριο Κιλκίς θέλοντας να προστατεύσει τις επιχειρήσεις – μέλη του από τυχόν πρόστιμα και ποινές προχώρησε την παρούσα στιγμή στην υπογραφή βραχυχρόνιας σύμβασης με την «Αυτοδιαχείριση», εν αναμονή αποφάσεων και εξελίξεων του υπουργείου πολιτισμού».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα