Σύμφωνο συνεργασίας του επιμελητηρίου Φλώρινας και του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου Γουμένισσας

Οικονομία /

Οι δρόμοι του κρασιού Γουμένισσας και Αμυνταίου συναντιούνται για τον προγραμματισμό κοινών δράσεων στον τομέα του οινοτουρισμού, μέσω του συμφώνου συνεργασίας που υπέγραψαν το επιμελητήριο Φλώρινας και ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Γουμένισσας Κιλκίς.

Το πλαίσιο της συνεργασίας περιλαμβάνει κοινές δράσεις για την προβολή και ανάδειξη της περιοχής ως τουριστικού προορισμού, διασυνοριακές συνεργασίες και αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, αλλά και παρεμβάσεις μέσω ειδικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της εντεινόμενης ανεργίας, για την επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, τη συγκράτηση της απασχόλησης και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στις δύο περιοχές.

Η συνάντηση για την υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας έγινε σε ένα από τα πλέον σημαντικά βιομηχανικά κτίρια στα Βαλκάνια, το μεταξουργείο της «Χρυσαλίδας» στη Γουμένισσα, που λειτούργησε από το 1930 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’70, απασχολώντας στην ακμή του μέχρι και 500 εργαζόμενους από την περιοχή.

Στην υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του ΕΒΕ Φλώρινας  Σάββας Σαπαλίδης, ο Α΄ αντιπρόεδρος Γρηγόριος Σιάτσκας, ο πρόεδρος του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου Γουμένισσας Αθανάσιος Τραχανίδης, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γεώργιος Καββαθάς, ο δήμαρχος Παιονίας και Α΄ αντιπρόεδρος ΕΒΕ Κιλκίς Κώστας Σιωνίδης, ο πρόεδρος της κοινότητας Γουμένισσας, Αστέριος Τάτσης, ο εκπρόσωπος του μητροπολίτη Γουμένισσας πατέρας Χριστόδουλος, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κιλκίς Γιώργος Ιωαννίδης, δημοτικοί σύμβουλοι δήμου Παιονίας, διευθύνοντες σύμβουλοι οινοποιών, οι πρόεδροι των εμπορικών συλλόγων Πολυκάστρου και Αξιούπολης και πρόεδροι πολιτιστικών συλλόγων.

Το μνημόνιο συνεργασίας

Το έγγραφο αυτό αποτελεί συμφωνία μεταξύ:

Του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Φλώρινας, με έδρα στην Φλώρινα, Μεγαρόβου 15, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Σαπαλίδη Σάββα, πρόεδρο του φορέα, από την μια πλευρά.

Και

Του Εμπορικού Συλλόγου Γουμένισσας με έδρα την Γουμένισσα που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Τραχανίδη Αθανάσιο, πρόεδρο του φορέα, από τηνάλλη πλευρά,

Ο στόχος του Μνημονίου Συνεργασίας είναι να εκφράσει τη βούληση των δύο μερών να συμμετάσχουν σε μια προσπάθεια να αναλάβουν κοινές δράσεις για την ανάπτυξη και την διεύρυνση σχέσεων και συνεργασίας στους τομείς της απασχόλησης, έρευνας, ανάπτυξης δεξιοτήτων εργαζομένων και επιχειρήσεων, τουρισμού, προσέλκυσης επενδύσεων, ενίσχυσης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, προαγωγής του πολιτισμού μέσω της επιχειρηματικότητας κλπ.

Επιπρόσθετα ο σκοπός του παρόντος είναι η αμοιβαία συνεργασία και υποστήριξη των μερών σε όλους τομείς, μέσω εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών δράσεων στην Π.Ε. Φλώρινας και στην Γουμένισσα.

Ειδικότερα δε, το παρόν μνημόνιο αναφέρεται στα αντικείμενα που περιγράφονται στη συνέχεια, τα οποία περιλαμβάνουν ενδεικτικές και όχι περιοριστικές δράσεις:

 • Ανάπτυξη δράσεων προώθησης της επιχειρηματικότητας και των νεοφυών επιχειρήσεων
 • Ανάπτυξη δράσεων για την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των κλάδων παραγωγής
 • Συνεργασία για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης της Π.Ε. Φλώρινας και της Γουμένισσας.
 • Συνεργασία για τη μελέτη για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής ψηφιακής πολιτικής μέσω του σχεδιασμού και της ανάπτυξης έξυπνων εφαρμογών για την ενέργεια, τη γεωργία τον τουρισμό, τις υπηρεσίες και εν γένει την ψηφιακή οικονομία.
 • Διοργάνωση και συμμετοχή από κοινού ενεργειών εξωστρέφειας, δημοσιότητας, επιμόρφωσης και κατάρτισης (συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις, ενέργειες ευαισθητοποίησης κ.α.).
 • Συνδιοργάνωση εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και δια βίου μάθησης προσφερόμενα σε μέλη επαγγελματικών ομάδων με σκοπό την επανακατάρτισή τους και τον εμπλουτισμό των γνώσεων τους.
 • Συμμετοχή από κοινού σε ερευνητικά προγράμματα αναπτυξιακού και κοινωνικού χαρακτήρα με περιοχή έρευνας την Π.Ε. Φλώρινας και την Γουμένισσα.
 • Υλοποίηση από κοινού συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από διάφορες πηγές (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά και τομεακά προγράμματα κ.α.)
 • Με έμφαση στην προώθηση οινοτουρισμού αναδεικνύοντας τους Δρόμους των κρασιών προωθώντας τις περιοχές Γουμένισσας και Φλώρινας.
 • Προαγωγή του πολιτισμού μέσω της επιχειρηματικότητας.

 • Πεδίο Εφαρμογής του μνημονίου

Το γενικό πεδίο εφαρμογής αυτού του Μνημονίου είναι να δημιουργήσει ένα κοινό πλαίσιο διεκδικήσεων των δύο μερών στην Φλώρινα, στην Γουμένισσα και στην χώρα ολόκληρη και η ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας με παρεμβάσεις για την προώθηση συγκεκριμένων κοινών δραστηριοτήτων στους τομείς απασχόλησης, έρευνας, ανάπτυξης δεξιοτήτων εργαζομένων και επιχειρήσεων, τουρισμού, προσέλκυσης επενδύσεων, ενίσχυσης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, προαγωγής του πολιτισμού μέσω της επιχειρηματικότητας κλπ.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Συντονισμένες προσπάθειες για την προβολή και ανάδειξη της περιοχής ως τουριστικού προορισμού.
 • Παρεμβάσεις για κατασκευή και βελτίωση υφιστάμενων υποδομών για εξυπηρέτηση, ενοποίηση και επισκεψιμότητα των χειμερινών και αγροτοδιατροφικών τουριστικών υποδομών.
 • Παρεμβάσεις μέσω ειδικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της εντεινόμενης ανεργίας, για την ένταξη/επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, συγκράτησης της απασχόλησης και διατήρησης των θέσεων εργασίας με στόχο στην ενδυνάμωση και τη βιωσιμότητα της απασχόλησης με όρους επαγγελματικής ανθεκτικότητας, κινητικότητας και εξέλιξης. Οι παρεμβάσεις αυτές να δίνουν προτεραιότητα σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων στις πιο ευάλωτες και επισφαλείς εργασιακές ομάδες.
 • Ανάδειξη και προβολή των υγειών και εξωστρεφών επιχειρήσεων που σέβονται την εργατική νομοθεσία ώστε να γίνουν παράδειγμα για τους συναδέλφους τους.
 • Αναβάθμιση των ρόλων των δύο κοινωνικών εταίρων με σκοπό την πίεση και επηρεασμό της κεντρικής πολιτικής σκηνής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και γενικότερα των μηχανισμών εξουσίας.
 • Λοιπές Διατάξεις
 • Αμφότερα τα μέρη διατηρούν το δικαίωμα να ενεργούν έξω από τους περιορισμούς αυτού του μνημονίου, ανάλογα με τις επικρατούσες ευκαιρίες και συνθήκες. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές υπογραμμίζουν τις θετικές συνέργειες που μπορεί να έχει η συνεργασία τους για τα αμοιβαία συμφέροντά τους.
 • Το μνημόνιο αυτό αναγνωρίζει τους περιορισμούς που θέτει η εθνική νομοθεσία, καθώς και η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργία των δύο μερών.

Το μνημόνιο αυτό δεν περιλαμβάνει οικονομικές διατάξεις. Τέτοιες διατάξεις θα καθορίζονται, εάν είναι απαραίτητο, σε περίπτωση που τα δύο μέρη υπογράφουν Προσθήκες/Παραρτήματα.

Αυτό το μνημόνιο είναι μια εθελοντική πρωτοβουλία που εκφράζει με καλή πίστη τις προθέσεις των μερών. Δεν έχει πρόθεση να δημιουργήσει ούτε να δώσει αφορμή για νομικές υποχρεώσεις οποιασδήποτε φύσεως. Ως εκ τούτου αυτό το Μνημόνιο δεν είναι  νομικώς εκτελεστό. Ωστόσο, και προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών, τα δύο μέρη αναγνωρίζουν ότι η εθνική και διεθνής νομοθεσία σχετικά με την προστασία και την πρόσβαση σε πληροφορίες, ισχύουν για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στους σκοπούς αυτού του μνημονίου.

Τίποτα σε αυτό το μνημόνιο δεν περιορίζει τα μέρη από την ανάληψη περαιτέρω ενεργειών όσον αφορά τις δραστηριότητες.

Οι όροι και διατάξεις αυτού του Μνημονίου ισχύουν και για τυχόν μεταγενέστερες Προσθήκες/Παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας.

Τα μέρη συμφωνούν με τις διατάξεις του παρόντος Μνημονίου και για το λόγο αυτό έχουν υπογράψει 2 (δύο) αντίτυπα.

Πηγή: ertnews.gr

Περισσότερα
Δείτε ακόμα