Στρεμματικό όριο προτείνει γιά τους νέους αγρότες η φιλλανδική προεδρεία ΕΕ

Αγροτικά /

Την εισαγωγή ενός στρεµµατικού ορίου στην προσαύξηση δικαιωµάτων νέων αγροτών και ε προϋποθέσεις για τους δικαιούχους της αναδιανεµητικής ενίσχυσης, προτείνει η φιλλανδική προεδρία για την ερχόµενη περίοδο.

Ειδικότερα, όσον αφορά στην προσαύξηση των δικαιωµάτων, εδώ το σκεπτικό έχει να κάνει µε τις περιπτώσεις όπου το µέτρο «ξεχειλώνει» το Εθνικό Απόθεµα και δίνονται «πολλά σε λίγους».

∆ηλαδή, προτείνεται για παράδειγµα, κάθε νέος αγρότης να λαµβάνει προσαύξηση των δικαιωµάτων του για πενήντα στρέµµατα, ανεξαρτήτως της συνολικής του έκτασης. Οι παραπάνω προτάσεις έρχονται σε συνέχεια αιτηµάτων των κρατών-µελών.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα