Η «χρυσή τομή» δίνει πάντα λύσεις

Αθλητισμός /

Γράφει ο Σταύρος Φάσσος

Η πανδημία του νέου κορωνοϊού προκάλεσε ουκ ολίγα προβλήματα και δύσκολες καταστάσεις, που επέφεραν δραματικές αλλαγές στην καθημερινότητα των ανθρώπων και στην κοινωνική λειτουργία.

Συγχρόνως, όμως, λειτούργησε ως «προγεφύρωμα» συστηματικότερης καθιέρωσης και χρήσης της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία επέτρεψε διάφορες εξ αποστάσεως δραστηριότητες, όπως εργασία γραφείου, συνδιασκέψεις, συνεδριάσεις και λοιπές εκδηλώσεις υπηρεσιών και φορέων, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Κάποιες από τις καινοτομίες της εφαρμόσθηκαν και στον χώρο του αθλητισμού κυρίως γιά την διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεών του και προώθηση θεμάτων σχετικών με τις υλικοτεχνικές υποδομές του.

Επίσης, γιά την διοργάνωση μη αγωνιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο το σχετικό με τους περιορισμούς γιά την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας.

Η χρήση αυτής της τεχνολογίας κατέδειξε και τις δυνατότητες επανόδου διαφόρων αθλημάτων στην αγωνιστική δραστηριότητα, καθώς δι’ αυτής είναι, γιά παράδειγμα, δυνατή η διεξαγωγή αγωνιστικών εκδηλώσεων άνευ θεατών και συγχρόνως η προβολή της μέσω των ηλεκτρονικών μέσων ενημερώσεως.

Αυτό, δηλαδή, του οποίου τόση έχουν ανάγκη οι αγωνιστικοί φορείς του αθλητισμού, ιδίως δε του ερασιτεχνικού, καθώς ο συνδυασμός της ανύπαρκτης, ελέω μέτρων κατά της διασποράς του νέου κορωνοΪού, δραστηριότητας με την εξ αιτίας αυτού ανύπαρκτη προβολή τους οδηγεί εκ του ασφαλούς στην πλήρη αδρανοποίηση και μαρασμό, δηλαδή στο «κατώφλι» της απενεργοποίησης.

Και τούτο μόνο επ’ αγαθώ του αθλητισμού, και κυρίως του ερασιτεχνικού, δεν λειτουργεί.

Ήδη, από τον χώρο του κιλκισιώτικου αθλητισμού ακούγονται ολοένα και συχνότερα φωνές λειτουργών του, που εκφράζουν την απορία τους σχετικώς με την συνέχιση της απαγόρευσης κάθε δραστηριότητας σ’ αυτόν, εν ονόματι του κινδύνου συγχρωτισμού και συνωστισμού σε αθλητικές εγκαταστάσεις, από την στιγμή που διά τη χρήσεως της ψηφιακής τεχνολογίας είναι εφικτή, τουλάχιστον εν μέρει, η διοργάνωση κάποιων εκδηλώσεων ή η ανάπτυξη κάποιας εξωαγωνιστικής δραστηριότητας, χωρίς να υπονομεύεται η υγειονομική ασφάλεια.

Άλλωστε, και πριν την εμφάνιση της πανδημίας η φύση κάποιων αθλημάτων καθιστούσε υποχρεωτική την εφαρμογή κανόνων υγιεινής στις αγωνιστικές δραστηριότητές τους, μέρος τουλάχιστον των οποίων δεν συνδεόταν με αθρόα προσέλευση κόσμου στις εγκαταστάσεις.

Σ’ αυτό το μέρος των περιορισμένων υγειονομικών κινδύνων αγωνιστικών δραστηριοτήτων συγκαταλέγονται και κάποιες αθλημάτων κλειστού χώρου, κυρίως δε μαχητικών αθλημάτων, από διοικητικά, παραγοντικά και αγωνιστικά στελέχη των οποίων, διατυπώθηκαν οι απορίες, που απετέλεσαν και το «έναυσμα» γιά το παρόν σημείωμα.

Πρόκειται για απορίες, που δεν στερούνται βάσεως, καθώς σε ό,τι αφορά στα εν λόγω αθλήματα:

-Χρησιμοποιούνται εγκαταστάσεις, όπου είναι εύκολος ο έλεγχος της προσέλευσης κόσμου, ώστε να τηρηθούν κατά γράμμα και με την δέουσα σχολαστικότητα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

-Διοργανώνονται αγωνιστικές εκδηλώσεις χωρίς κατ’ ανάγκην να είναι αυτές «ανοικτές» στο κοινό.

-Με την χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας εξασφαλίζονται σε τέτοιους χώρους οι αποστάσεις ακόμη και μεταξύ προπονητών, μελών της γραμματείας, φροντιστών και λοιπών παραγόντων, ενώ ελέγχεται απολύτως ο προβλεπόμενος αριθμός παρόντων.

-Τουλάχιστον οι πιό σημαντικές από τις αγωνιστικές εκδηλώσεις πρέπει να διεξάγονται, προκειμένου να βιντεοσκοπηθούν και εν συνεχεία να αναρτηθούν στις αθλητικές ιστοσελίδες ή ιστοσελίδες που αναρτούν και αθλητικά θέματα, διότι σε διαφορετική περίπτωση τα σωματεία θα υποστούν τις συνέπειες της παντελούς ελλείψεως προβολής εξ αιτίας, όπως αναφέρθηκε, του γενικού πλαισίου περιορισμών και «απαγορευτικών» κατά της διασποράς του νέου κορωνοϊού.

Οι παράγοντες των μαχητικών αθλημάτων διατυπώνουν και μιάν άλλη πιό «εξειδικευμένη» απορία:

«Πόσο πιό «κατηγορηματικώς» αποκλείεται η διασπορά του νέου κορωνοϊού σε αγωνιστικούς χώρους του επαγγελματικού αθλητισμού, όπως π.χ. του ποδοσφαίρου, ώστε να διεξάγονται ανελλιπώς οι εκδηλώσεις του, και να θεωρείται αυτή εν δυνάμει κίνδυνος σε χώρους σαν τους δικούς μας;»

Υπεύθυνα για την απάντηση σ’ αυτήν την απορία είναι τα αρμόδια πολιτικά και επιστημονικά όργανα της Πολιτείας.

Η στήλη απλώς την καταγράφει, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα, πέραν των όποιων απαντήσεων και εξηγήσεων από τους αρμοδίους, να απασχολήσει αυτούς, με την δέουσα προσοχή και ενδιαφέρον, μία συνδυασμένη δράση με ανάλογες κινήσεις και επιλογές, που να καταστήσουν διαδοχικώς εφικτή και δυνατή την επάνοδο τέτοιων σωματείων στην αθλητική κανονικότητα, χωρίς παρέκκλιση από τους κανόνες υγειονομικής ασφάλειας γιά όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή του.

Διότι, ναι μεν πρωτεύει η υγεία, πλην όμως όχι διά συνεχιζομένης είτε «παραλύσεως» είτε «καρκινοβασίας» όλων των άλλων τομέων της ζωής και χώρων δραστηριότητας, όπως ο ερασιτεχνικός αθλητισμός.

Σε κάθε περίπτωση, και ανεξαρτήτως δεδομένων της κάθε συγκυρίας, πάντα η από αρχαιοτάτων χρόνων προερχόμενη «χρυσή τομή» δίνει «χρυσές» λύσεις στα όποια θέματα.

Και το παρατεθέν δεν εξαιρείται αυτού του κανόνος.

Περισσότερα

Έβδομος ο Κ.Ζώτος στους Βαλκανικούς

Την έβδομη θέση της κατάταξης στην σφαιροβολία, με επίδοση 18,97 μέτρων, κατέλαβε στους Βαλκανικούς Αγώνες κλασσικού αθλητισμού ο κιλκισιώτης διεθνής […]

Στήριξη από όλους

Σε οποιοδήποτε τομέα η συνεργασία φορέων, σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση, προώθηση και επίλυση θεμάτων του, είναι πάντα πολύ πιό […]

Δείτε ακόμα

Να το εξετάσουν

Σχετικώς με το δικαίωμα στο επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, μετά την αλλαγή της διαδικασίας επιστροφής χρημάτων, κατέστη υποχρεωτική η δήλωση αγοράς […]