Η πιό σημαντική υπηρεσία

Αθλητισμός /

Γράφει ο Σταύρος Φάσσος

Η καθιέρωση της ημερίδας αγώνων με την επωνυμία “Ελευθέρια”, εις ανάμνησιν της επικής μάχης και απελευθερώσεως του Κιλκίς, σηματοδοτεί ιστορικώς την απαρχή της εξωστρεφούς ανάπτυξης του κιλκισιώτικου κλασικού αθλητισμού.

Έως την Κυριακή 19 Ιουνίου 1983, ημέρα πρώτης διοργάνωσης και διεξαγωγής των εν λόγω αγώνων, αυτός λειτουργούσε ήδη από αρκετών δεκαετιών στο πλαίσιο του σχολικού αθλτισμού και γιά λίγα χρόνια (1968 – 1971) του έως τότε υποτυπώδους συλλογικού.

Η αρχή της συστηματικής “καλλιέργειας” του κλασικού αθλητισμού στον νομό τοποθετείται στα 1980, το έτος ανασύστασης του τοπικού αθλητικού φορέα, που από Γυμναστικός Σύλλογος (ΓΣ) μετονομάσθηκε, με την επανίδρυσή του, σε Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο (ΓΑΣ) Κιλκίς.

Ήταν ο σύλλογος, που, ύστερα από την πρώτη τριετία συστηματικής λειτουργίας του τμήματος κλασικού αθλητισμού σ’ αυτόν, και αφού κατέστησε ευρέως γνωστό όχι μόνον αυτόν, αλλά όλο τον κιλκισιώτικο αθλητισμό πλην ποδοσφαίρου, προχώρησε στο “παραπέρα βήμα”, θεσπίζοντας τα “Ελευθέρια”.

Και τούτο, προκειμένου να αποκτήσει το Κιλκίς, πόλη και νομός, αφ’ ενός μεν την δική του μακράς εμβελείας θεσμική διοργάνωση κλασικού αθλητισμού, αφ’ ετέρου δε ένα ακόμη μέσον προβολής της σημαντικής γιά όλο τον Ελληνισμό επέτειο της επικής μάχης στα ιερά χώματά του κατά τον Β Βαλκανικό Πόλεμο (19-21 Ιουνίου 1913) και της απελευθέρωσης ουσιαστικώς όλης της Μακεδονίας.

Έκτοτε τα “Ελευθέρια” πέρασαν από “μύρια κύματα” γιά διάφορες αιτίες, που είχαν να κάνουν με από ανεπαρκείς μέχρι ανύπαρκτες γηπεδικές και προπονητικές υποδομές, με αναστολή δραστηριότητας τις περιόδους εκτέλεσης έργων στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Κιλκίς, με περιόδους οικονομικής κρίσης ή, έστω, στενότητας, είτε σε πανελλαδικό είτε σε τοπικό επίπεδο, με πρόσκαιρα δισεπίλυτα προβλήματα.

Γιά όλα αυτά, η κατ’ έτος διεξαγωγή δεν υπήρξε αδιάλειπτη από καταβολής τους, ωστόσο “άντεξαν”, “επιβίωσαν” και εδραιώθηκαν ως αθλητικός θεσμός του Κιλκίς, έχοντας συμπεριληφθεί εδώ και μερικά χρόνια και στο επίσημο ετήσιο πρόγραμμα διοργανώσεων (καλεντάρι) του ΣΕΓΑΣ, προσελκύοντας πλέον ικανό αριθμό αθλητών από αρκετές περιοχές της Βορείου Ελλάδος, και όχι μόνον.

Κατά τα προαναφερθέντα, λοιπόν, και συνυπολογιζομένων των χρόνων μη διεξαγωγής των, τα “Ελευθέρια” κλασικού αθλητισμού του Κιλκίς “κλείνουν” φέτος τα 39 έτη ως θεσμός, με την τυπικώς τεσσαρακοστή διοργάνωσή τους. Και αυτό συνιστά αφ’ εαυτού σημαντικό σημείο αναφοράς στα κιλκισιώτικα αθλητικά δρώμενα, συνδυαζόμενο και με την πρόσφατη ολοκλήρωση κάποιων έργων εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και υποδομών του δημοτικού αθλητικού κέντρου Κιλκίς, η οποία αυτομάτως δημιουργεί πολύ καλύτερες προύποθέσεις ποιοτικής αναβάθμισης των “Ελευθερίων”.

Ωστόσο, οι προϋποθέσεις αυτές θα ήταν ακόμη ευνοϊκότερες γιά τον κιλκισιώτικο κλασικό αθλητισμό, αν:

− Είχε αποπερατωθεί το ημιτελές έργο της κατασκευής του προπονητηρίου – προθερμαντηρίου στον χώρο κάτω και πίσω από την παλαιά κερκίδα.

− Είχε διαμορφωθεί και εξοπλισθεί σε ήδη υπάρχοντα και ατελώς λειτουργούντα χώρο του δημοτικού αθλητικού κέντρου Κιλκίς το τόσο αναγκαίο προπονητήριο ρίψεων.

− Είχε υπάρξει καλύτερος συντονισμός των αρμοδίων, ώστε να τοποθετηθούν εγκαίρως αναγκαιούντα υλικά, όπως, πχ, τα σκάμματα των καθέτων αλμάτων, στα προβλεπόμενα σημεία του σταδίου.

− Είχε αποπερατωθεί το, επίσης ημιτελές, έργο της πλήρους αποκατάστασης και αναβάθμισης της παλαιάς κερκίδας.

− Είχε εφοδιασθεί το δημοτικό αθλητικό κέντρο Κιλκίς με τα μέσα, που απαιτούνται γιά άμεση αποκατάσταση του χλοοτάπητα της κονίστρας (γηπέδου ποδοσφαίρου), ώστε να περιλαμβάνει κανονικώς και αγωνίσματα ρίψεων το πρόγραμμα των “Ελευθερίων”.

Επειδή τα ανωτέρω ή κάποια από αυτά παραμένουν εκκρεμή, φτάσαμε στο σημείο να διεξάγονται “Ελευθέρια” χωρίς ρίψεις, δηλαδή οι θεσμικοί αγώνες κλασικού αθλητισμού ενός τόπου σαν το Κιλκίς, που τα τελευταία χρόνια βρίθει από ρίπτες, που κυριαρχούν σε περιφεριακό επίπεδο, διαπρέπουν σε πανελλήνιο και διακρίνονται σε διεθνές!

Αυτό κι αν δεν είναι ένας ορισμός γιά την έννοια του οξύμωρου σχήματος!

Κατά τα λοιπά ουδείς φίλος του κιλκισιώτικου κλασικού αθλητισμού, και κυρίως οι γνώστες προσώπων και πραγμάτων σ’ αυτόν, έθεσε ποτέ εν αμφιβόλω την ποιότητα και τις ικανότητες του προσωπικού αυτού του αθλητικού χώρου, όσον αφορά στο επίπεδο διοργάνωσης και στην επιτυχή διεκπεραίωση των αγώνων.

Εξ αυτού προκύπτει και η ακόλουθη επισήμανση της στήλης:

Ο κιλκισιώτικος κλασικός αθλητισμός προέκυψε απο την “μήτρα” του ΓΑΣ Κιλκίς, και σήμερα έχει να επιδείξει επτά αξιόλογα “φυτώρια”.

Εξ αυτών τα τέσσερα εδρύουν στην περιοχή του Κιλκίς, άρα έχουν αμεσότερη εμπλοκή στην διοργάνωση των “Ελευθερίων”, διαθέτοντας όλα αξιόλογο στελεχιακό και παραγοντικό δυναμικό.

Επειδή δε τα “Ελευθέρια” ούτως ή άλλως τελούν υπό την αρμοδιότητα του ΣΕΓΑΣ, συγχρόνως, όμως, και υπό την αιγίδα του διοργανωτή των εκδηλώσεων τιμής της επετείου της Μάχης του Κιλκίς, δηλαδή του δήμου Κιλκίς, θα πρέπει η διοργάνωσή τους να αποτελεί κοινή υπόθεση των τεσσάρων συλλόγων, πάντα υπό την επίβλεψη του ΣΕΓΑΣ, με τον ΓΑΣ Κιλκίς, όμως, να διατηρεί την τιμητική “πρωτοκαθεδρεία” ως ο θεσμοθέτης αυτών.

Τούτο σημαίνει διοργάνωση εσαεί από τον ΓΑΣ Κιλκίς και μαζί του κάθε χρόνο και ένας ακόμη από τους υπολοίπους συλλόγους.

Αν αυτό δεν συνάδει με τις καταστατικές επιταγές του ΣΕΓΑΣ, η μορφή της διοργάνωσης δέον ὀπως αποτελεί “μονόδρομο”: ΣΕΓΑΣ, διά του ΓΑΣ Κιλκίς, υπό την αιγίδα του δήμου Κιλκις.

Από εκεί και πέρα τόσο γιά τους συλλόγους όσο και γιά τον δήμο, κυρίως αυτόν, υπάρχει η μία και μοναδική κατεύθυνση της “συστράτευσης” γιά την εξασφάλιση των ανωτέρω παρατιθεμένων προϋποθέσεων ουσιαστικής αναβάθμισης των υποδομών και του επιπέδου του κιλκισιώτικου κλασικού αλητισμού.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα προσφέρουν σ’ αυτόν υπηρεσία πολύ σημαντικότερη από… την σημαντική της επιτυχούς διοργάνωσης των “Ελευθερίων”, καθώς από την κατά τα προαναφερθέντα αναβάθμιση των γηπεδικών και προπονητικών υποδομών θα προκύψει αυτομάτως και αναβάμιση του επιπέδου και της εμβελείας του κορυφαίου αγωνιστικού θεσμού κλασικού αθλητισμού του Κιλκίς.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα