Τόπος προετοιμασίας αθλητικών ομάδων

Αθλητισμός /

Γράφει ο Σταύρος Φάσσος

Σε συνέχεια προσφάτων σημειωμάτων σχετικών με υπό εκκρεμότητα έργα αθλητικής υποδομής στον νομό Κιλκίς, γίνεται σήμερα ιδιαίτερη αναφορά σε μία παράμετρο του θέματος, η οποία αναδεικνύει την σχέση της επάρκειας αθλητικών εγκαταστάσεων με την γενικότερη ανάπτυξη του τόπου, και όχι μόνο την αθλητική.

Διότι κάθε τόπος, που διαθέτει επαρκή αθλητική υλικοτεχνική υποδομή, δηλαδή εγκαταστάσεις και μέσα υποστήριξης αθλητικής δραστηριότητας, καθίσταται αυτομάτως τόπος ελκυστικός για προετοιμασία ομάδων, είτε ομαδικών είτε ατομικών αθλημάτων, συλλόγων από κάθε σημείο της χώρας αλλά και από το εξωτερικό.

Εφ’ όσον δε ένας τέτοιος τόπος διαθέτει και επαρκή ξενοδοχειακή υποδομή, όπως και υποδομή εστίασης, και μάλιστα με τις δικές του γαστρονομικές ιδιαιτερότητες, τότε δεν καθίσταται απλώς ελκυστικός αλλά ο ενδεδειγμένος προορισμός γιά τον προαναφερθέντα σκοπό.

Και όσον αφορά στον νομό Κιλκίς, σε τέτοιο προορισμό δύναται κατ’ αρχάς να αναχθεί το Κιλκίς, εφ’ όσον:

-Κατασκευασθεί το κλειστό προπονητήριο – προθερμαντήριο στον χώρο πίσω από την παλαιά κερκίδα.

-Αναβαθμισθεί το μικρό αθλητικό κέντρο πίσω από τις εγκαταστάσεις του ΟΓΕΚΑ «Δήμητρα» (πρώην ΚΕΓΕ) και του 1ου λυκείου Κιλκίς (περιοχή κρήνης Σαλάτς).

-Εξοπλισθούν πλήρως τα κλειστά γυμναστήρια «Κωνσταντίνος Πιπερόπουλος» του 1ου γυμνασίου και του 3ου γυμνασίου.

-Προωθηθεί η δημιουργία προπονητηρίου ρίψεων και σκοπευτηρίου αεροβόλων όπλων σε χώρους του βασικού δημοτικού αθλητικού κέντρου.

-Εμπλουτισθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις με τεχνικά μέσα.

Κατά τα λοιπά, το Κιλκίς πληροί ήδη τις προϋποθέσεις λειτουργίας ως κέντρου προετοιμασίας, καθώς:

-Επίκεται η ανακαίνιση – αναβάθμιση του περιφερειακού στίβου και των σκαμμάτων του δημοτικού σταδίου, με επίστρωση νέου ελαστικού τάπητα (ταρτάν).

-Το εν λόγω στάδιο διαθέτει μία από τις καλύτερες υποδομές, όσον αφορά στον χλοοτάπητα της κονίστρας του, που επιτρέπει την γρήγορη αποκατάσταση σε περίπτωση φθοράς αλλά και την «μακροημέρευση» του ύστερα από την κατά καιρούς γενική συντήρησή του.

-Υπάρχουν πέριξ αυτού θαυμάσιοι φυσικοί χώροι, κατάλληλοι για προετοιμασία.

-Υφίστανται δύο κλειστά γυμναστήρια, ένα νέο και ένα ανακαινισμένο παλαιό, με υποδομές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες προετοιμασίας.

-Φημίζεται γιά την ποιότητα στον διατροφικό τομέα και στην εστίαση, δυνάμενο να καλύψει τις αντίστοιχες ανάγκες.

-Τα τελευταία χρόνια διαθέτει πλέον και ξενοδοχειακή υποδομή ικανή να ανταποκριθεί σε ανάγκες όχι μόνο προετοιμασίας αλλά και αγωνιστικών διοργανώσεων.

-Διαθέτει πλήρη νοσοκομειακή και υγειονομική υποδομή.

Επομένως, δεδομένων όλων των ανωτέρω και λαμβανομένου υπ’ όψιν του ευνοήτου οφέλους που αποκομίζει η κάθε τοπική οικονομία, όταν ένας τόπος λειτουργεί και ως κέντρο αθλητικής προετοιμασίας, υφίσταται πλέον ένας νέος λόγος να αντιμετωπίσουν οι εκπρόσωποι φορέων τοπικής εξουσίας ως «μονόδρομο» την συνεργασία και σύμπραξη, ώστε σαν «μία γροθιά» να αποκτήσουν φορτικώς από την κεντρική διοίκηση, και δη από τον αρμόδιο υφυπουργό Λευτέρη Αυγενάκη, την δρομολόγηση της αποπεράτωσης του… «στοιχειωμένου» έργου της κατασκευής κλειστού προπονητηρίου – προθερμαντηρίου, στον χώρο πίσω από την παλαιά κερκίδα του δημοτικού σταδίου Κιλκίς, μαζί με την ολοκλήρωση της δικής της ανακαίνισης αναβάθμισης. Είναι το έργο – «κλειδί» στην συνολική αναβάθμιση της υποδομής του Κιλκίς σε αθλητικές εγκαταστάσεις, κάτι που θα του επιτρέψει να προβάλλει με αξιώσεις τις δυνατότητες λειτουργίας του ως κέντρου αθλητικής προετοιμασίας.

Ειδικότερα δε οι δημοτικοί άρχοντες Κιλκίς και Παιονίας έχουν καθήκον, στο πλαίσιο της επιδίωξης της γενικότερης αθλητικής ανάπτυξης και προόδου των περιοχών τους, να «κυνηγήσουν» τις προοπτικές σχετικών έργων και σε άλλα αθλητικά κέντρα, όπως στην έδρα του δήμου Παιονίας, το Πολύκαστρο, και στην περιφέρεια και των δύο δήμων, όπως Γουμένισσας και Αξιούπολης και τα ενιαία Χέρσου, Δροσάτου και ΣΣ Μουριών, Καμπάνη και Ν. Σάντας και Αγιονερίων – Μικροκάμπου, έστω και αν αυτά τα τελευταία δεν μπορούν να δεχθούν πολυάριθμες αποστολές λόγω περιορισμένης ξενοδοχειακής υποδομής.

Φυσικά και δεν είναι δυνατή η υλοποίηση «από την μιά στην στιγμή στην άλλη», όμως όταν «κυνηγά» κανείς ένα σκοπό, πάντα επιτυγχάνει κάτι, ανεξαρτήτως του πότε έρχεται το πλήρωμα του χρόνου.

Γι αυτό, άλλωστε, και η προσπάθεια των δημοτικών αρχόντων δεν πρέπει να εστιάζεται αποκλειστικώς και μόνον σε αιτήματα γιά νέα έργα, αλλά και στην παντί τρόπω συντήρηση και διατήρηση ήδη υπαρχουσών υποδομών, που, σε ό,τι αφορά στο θέμα φιλοξενίας αποστολών αθλητικής προετοιμασίας, δεν σχετίζονται αποκλειστικώς και μόνον με τον αθλητισμό, αλλά, όπως αναφέρθηκε, έχουν να κάνουν με την ξενοδοχειακή φιλοξενία, την μετακίνηση, την εστίαση, την υγειονομική κάλυψη. Ειδικότερα, όσον αφορά στην τελευταία, νοσοκομεία Κιλκίς και Γουμένισσας και τα κέντρα υγείας Κιλκίς, Πολυκάστρου και Δροσάτου μπορούν να την παράσχουν πλήρως στις περιοχές, στις οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ως κέντρα αθλητικής προετοιμασίας, οπότε το ζητούμενο είναι να επιδιωχθεί η λειτουργία τουλάχιστον ενός ακόμη κέντρου υγείας, που να καλύπτει την νότια και νοτιοανατολική πλευρά του νομού, και δη του δήμου Κιλκίς.

Όσο γιά την ξενοδοχειακή υποδομή, αυτή δεν μπορεί μεν να χαρακτηρισθεί ως πλήρης σε όλες τις περιοχές πλην Κιλκίς, δεν είναι όμως και εντελώς ανεπαρκής, ώστε να μην μπορούν αυτές να φιλοξενήσουν διαδοχικές αποστολές αθλητικής προετοιμασίας, έστω και μικρότερης σύνθεσης από αυτήν που θα μπορούσαν αν υπήρχαν σ’ αυτές περισσότεροι χώροι φιλοξενίας.

Σε καιρούς, λοιπόν, κάθε άλλο παρά μαινετούς και γιά την οικονομία, μία έμπρακτη μέριμνα από πλευράς τοπικών οργάνων του γιά την δημιουργία, προϋποθέσεων αναγωγής του νομού Κιλκίς σε τόπο κέντρων αθλητικής προετοιμασίας θα συνιστούσε σημαντική υπηρεσία αλλά και προσφορά όχι μόνο στον τοπικό αθλητισμό αλλά και στην τοπική οικονομία και κοινωνία.

Και τούτο δεν πρέπει να παραβλέπεται κανένα, κατά την τωρινή δυσμενέστατη συγκυρία της πανδημίας του νέου κορωνοϊού.

Όσο και αν αυτή επηρέασε αρνητικώς όλους τους τομείς της ζωής, δεν θα πρέπει σε καμμία περίπτωση να αφεθεί να «ακυρώσει» κάθε σκέψη, δράση και ενέργεια, που να σχετίζεται με κάθε δημιουργία σε κάθε τομέα χωριστά.

Να πράττουν οι κυβερνητικοί και οι τοπικοί αξιωματούχοι παν το επιβαλλόμενο γιά το άμεσο μείζον θέμα της πανδημίας, χωρίς όμως να «παρακάμπτουν» και το άλλο, το ίδιο …μείζον, της ανάγκης στήριξης της οικονομικής και κοινωνικής του κάθε τόπου.

«Και τούτο ποιείν κακείνο μη αφιέναι».

Κάτι, δηλαδή, που βρίσκει πλήρη εφαρμογή, σε ό,τι αφορά στην ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών στον νομό Κιλκίς, ώστε περιοχές του να καταστούν ελκυστικός προορισμός αθλητικών συλλόγων από όλη την χώρα ή και το εξωτερικό γιά προετοιμασία αγωνιστικών στελεχών τους, ομάδων ή μονάδων.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα